aXnXXX
Home Home2 Home3 Home4 Home5 Home6 Home7 Home8
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
Search By

ชื่อ: ตั้งแต่วันที่: ถึงวันที่:


พบข้อมูลทั้งหมด : 453 หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ประชุมการพัฒนาระบบบริหารงานทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพ ปี 2559
6 กรกฎาคม 2559 ประชุมการพัฒนาระบบบริหารงานทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพ ปี 2559 โดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 (สุราษฎ
...Read More
ลงวันที่ : 2016-08-15
กิจกรรม ประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ รอบพื้นที่ ณ โรงแรมเมโทรโพล จังหวัดภูเก็ต
6 กรกฎาคม 2559 กิจกรรม ประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ รอบพื้นที่ ณ โรงแรมเมโทรโพล จังหวัดภูเก็ต
...Read More
ลงวันที่ : 2016-08-15
การประชุมตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันแก้ไขปัญหาเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำ
5 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 น. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองภูเก็ต จัดประชุมตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน เขตพื้นที่การศึกษา แล
...Read More
ลงวันที่ : 2016-08-15
จนท.สสอ.เมือง ร่วมกับจนท.สสจ.ฝ่ายงานยาเสพติด ทำการคัดกรองผู้ป่วยเสพยาเสพติดเพื่อส่งเข้าค่ายศูนย์บำบัดยาเสพติด
4 กรกฎาคม 2559 เวลา 19.30 น.จนท.สสอ.เมือง ร่วมกับจนท.สสจ.ฝ่ายงานยาเสพติด ทำการคัดกรองผู้ป่วยเสพยาเสพติดเพื่อส่งเข้าค่ายศูนย์บำบัดยา
...Read More
ลงวันที่ : 2016-08-15
สอน.ฉลองร่วมฝ่ายเวชกรรมสังคม รพศ.วชิระภูเก็ต ตรวจพัฒนาการเด็ก 4 กลุ่มวัย
4 กรกฏาคม 2559 สอน.ฉลองร่วมกับคุณคุณสมใจ โกยทรัพย์สิน ฝ่ายเวชกรรมสังคม รพศ.วชิระภูเก็ต ตรวจพัฒนาการเด็กสี่กลุ่มวัย ที่ิสอน.ฉลอง
...Read More
ลงวันที่ : 2016-08-15
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารอำเภอเพื่อพิจารณาแผนพัฒนาอำเภอ 4 ปี
4 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30น. สสอ. เมืองภูเก็ต rolex replica เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารอำเภอเพื่อพิจารณาแผนพัฒนาอำเภอ 4
...Read More
ลงวันที่ : 2016-08-15
โครงการพัฒนาระบบบัญชาการเหตุการณ์ในการบริหารสถานการณ์วิกฤติและการฝึกซ้อมแผนบูรณาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข
วันอาทิตย์ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๐.๐๐ น. เจ้าหน้าจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองภูเก็ต และ จนท.จากทุก รพ.สต.เข้าร่วม โครงการพัฒนา
...Read More
ลงวันที่ : 2016-08-15
ประชุมการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานพยาบาลสาธารณสุข
1 กรกฎาคม 2559 ประชุมการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานพยาบาลสาธารณสุข หอประชุม POC สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต falsi o
...Read More
ลงวันที่ : 2016-08-15
เจ้าหน้าที่ รพ.สต. กะรน ดำเนินการคัดกรอง หาสารเสพติด แก่ข้าราช ตำรวจ สภ.ต.กะรน
30 มิถุนายน 2559 เจ้าหน้าที่ รพ.สต. กะรน ดำเนินการคัดกรอง หาสารเสพติด แก่ข้าราช ตำรวจ สภ.ต.กะรน จำนวน 55 นาย ผลการคัดกรองไม่พบสารเสพติ
...Read More
ลงวันที่ : 2016-08-15
สอน.ฉลองร่วมกับ ทต.ฉลอง ลงคัดกรองไข้หวัดใหญ่ในเด็กนักเรียน ร.ร.บ้านฉลอง และเยี่ยมบ้านผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่
29 มิถุนายน 2559 สอน.ฉลองร่วมกับ ทต.ฉลอง ลงคัดกรองไข้หวัดใหญ่ในเด็กนักเรียน ร.ร.บ้านฉลอง และเยี่ยมบ้านผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ พร้อมแจ
...Read More
ลงวันที่ : 2016-08-15
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองภูเก็ตสุ่มตรวจปัสสาวะนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
29 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30-16.30 น. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองภูเก็ต ร่วมกับ รพ.วชิระภูเก็ตและรพ.สต.รัษฎา ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปรา
...Read More
ลงวันที่ : 2016-08-15
รพ.สต.เกาะแก้วออกตรวจระบบนมโรงเรียน
วันที่ 29 มิถุนายน 2559 รพ.สต.เกาะแก้วออกตรวจระบบนมโรงเรียน ในเขตรับผิดชอบ 3โรงเรียนกับ2ศพด.
...Read More
ลงวันที่ : 2016-08-15
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองภูเก็ต เทศบาลตำบลวิชิต อสม. และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านแหลมชั่น ลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สำรวจทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
วันที่ 29 มิถุนายน 2559 ผู้นำชุมชน นายสุเทพ ธรรมพินิจ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 นายโชคชัย อิสโรฬาร สท.ตำบลวิชิตเขต 2 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
...Read More
ลงวันที่ : 2016-08-15
สสอ.เมืองภูเก็ต ร่วมกับการปกครองอำเภอเมืองภูเก็ต คัดกรองสารเสพติดในนักเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สสอ.เมืองภูเก็ต ร่วมกับการปกครองอำเภอเมืองภูเก็ต คัดกรองสารเสพติดในนักเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เป้าหมาย 250 ราย ไม่พบสาร
...Read More
ลงวันที่ : 2016-08-15
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของเครือข่ายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวัณโรค
28 มิถุนายน 2559 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของเครือข่ายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวัณโรค ทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่อำเภอเมื
...Read More
ลงวันที่ : 2016-08-15
login-phuket-healthy
Name :

Password :


หน้าหลัก  |    ผู้บริหารและวิสัยทัศน์   |   นโยบาย  |    ข้อมูลทั่วไป  |    หนังสือราชการ   |   ข่าวหน่วยงาน   |   ข่าวประชาสัมพันธ์   |   ปฎิทินกิจกรรม  |   ติดต่อเรา