aXnXXX
Home Home2 Home3 Home4 Home5 Home6 Home7 Home8
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
Search By

ชื่อ: ตั้งแต่วันที่: ถึงวันที่:


พบข้อมูลทั้งหมด : 473 หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
รพ.สต. เกาะแก้ว จัดอบรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
14 กรกฎาคม 2559 รพ.สต. เกาะแก้ว จัดอบรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โดยมี
...Read More
ลงวันที่ : 2016-08-15
สอน.ฉลอง ร่วมกับ ทต.ฉลอง ลงพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังการเกิดโรคไข้มาลาเรีย (บริษัท ไอส์แลนด์ซาฟารี)
14 กรกฎาคม 2559 สอน.ฉลอง ร่วมกับ ทต.ฉลอง ลงพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังการเกิดโรคไข้มาลาเรีย (บริษัท ไอส์แลนด์ซาฟารี) พ่นสารเคมีติดฝาบ้
...Read More
ลงวันที่ : 2016-08-15
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 ตรวจเยี่ยม สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีจังหวัดภูเก็ต
14 กรกฎาคม 2559 เวลา 11.00 น. นพ.ปภัสสร เจียมบุญศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 ตรวจเยี่ยม สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรต
...Read More
ลงวันที่ : 2016-08-15
รพ.สต. เกาะแก้วจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอสม.ด้านการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก
13 กรกฎาคม 2559 รพ.สต. เกาะแก้วจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอสม.ด้านการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก relojes replicas
...Read More
ลงวันที่ : 2016-08-15
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ. ภูเก็ต ร่วมกับ สสอเมืองภูเก็ตและกลุ่มงานเวชกรรม รพศ. วชิระภูเก็ต ออกตรวจต่ออายุใบอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร
13 กรกฎาคม 2559 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ. ภูเก็ต ร่วมกับ สสอเมืองภูเก็ต และ กลุ่มงานเวชกรรม รพศ วชิระภูเก็ต ออกตรวจต่ออายุใบ
...Read More
ลงวันที่ : 2016-08-15
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองภูเก็ต ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมครูโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
13 กรกฎาคม 2559 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองภูเก็ต ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมครูโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่สัง
...Read More
ลงวันที่ : 2016-08-15
เจ้าหน้าที่ สสอ.เมืองภูเก็ต ลงประเมิน สถานประกอบการ ตาม พรบ.บุหรี่/สุรา ณ คลังน้ำมัน ปตท. ต.วิชิต
12 กรกฎาคม 2559 เจ้าหน้าที่ สสอ.เมืองภูเก็ต ลงประเมิน สถานประกอบการ ตาม พรบ.บุหรี่/สุรา ณ คลังน้ำมัน ปตท. ต.วิชิต ไม่พบความผิดใดๆตาม
...Read More
ลงวันที่ : 2016-08-15
รพ.สต.กะรน ร่วมออกให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ในงานเทศบาลเคลื่อนที่
12 กรกฎาคม 2559 รพ.สต.กะรน ร่วมออกให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ในงานเทศบาลเคลื่อนที่ ณ.วัดกิตติสังฆาราม ตำบลกะรน
...Read More
ลงวันที่ : 2016-08-15
ประชุมร่วมกำหนดแนวทางพัฒนาเป็นพื้นที่ต้นแบบ ด้านการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่อำเภอเมืองภูเก็ต
12 กรกฎาคม 2559 หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต , สาธารณสุขอำเภอเมืองภูเก็ต และคณะ เข้าร่วมหารือกับ นาย
...Read More
ลงวันที่ : 2016-08-15
ประชุมคณะกรรมการจัดงานสัมมนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ประจำ 2559
11 กรกฎาคม 2559 สสอ.เมืองภูเก็ต เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานสัมมนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ประจำ 2559 ณ ห้องประชุมสถาบัน
...Read More
ลงวันที่ : 2016-08-15
จนท.สสอ.เมือง ร่วมกับ รพ.สต.วิชิตออกให้คำแนะนำบริษัทห้างร้านที่เข้าร่วมโครงการปลอดโรคปลอดภัย กายใจเป็นสุข
วันที่ 11 กรกฎาคม 59 จนท.สสอ.เมือง ร่วมกับ รพ.สต.วิชิต ออกให้คำแนะนำบริษัทห้างร้านที่เข้าร่วมโครงการปลอดโรคปลอดภัย กายใจเป็นสุข
...Read More
ลงวันที่ : 2016-08-15
โครงการชาวหญิงไทยใส่ใจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมที่โรงแรมราไวย์ปาล์มบีชรีสอร์ท
วันที่ 11ก.ค.59 เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ราไวย์ ออกคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก โครงการชาวหญิงไทยใส่ใจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็
...Read More
ลงวันที่ : 2016-08-15
รพ.สต.เกาะแก้วจัดอบรมพัฒนาผู้ดูแลผู้พิการด้านฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ
11 กรกฎาคม 2559 รพ.สต.เกาะแก้วจัดอบรมพัฒนาผู้ดูแลผู้พิการด้านฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ
...Read More
ลงวันที่ : 2016-08-15
อสม.นักวิทยาศาสตร์ตำบลฉลอง ทดสอบตรวจหาสารสเตียรอยด์ในยาสมุนไพรยาลูกกลอน
11 กรกฎาคม 2559 อสม.นักวิทยาศาสตร์ตำบลฉลอง ทดสอบตรวจหาสารสเตียรอยด์ในยาสมุนไพรยาลูกกลอน ตัวอย่างที่เก็บมา ผ่านหมดไม่พบสารสเตี
...Read More
ลงวันที่ : 2016-08-15
ตรวจเตือน ประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวังข้อกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ
8 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 น. งาน NCD สสจ. ภูเก็ต ร่วมกับ สสอ.เมือง รพ.สต.รัษฎา สรรพสามิตภูเก็ต และเจ้าหน้าที่เทศกิจ เทศบาลรัษฎา ออกตรวจเตือ
...Read More
ลงวันที่ : 2016-08-15
login-phuket-healthy
Name :

Password :


หน้าหลัก  |    ผู้บริหารและวิสัยทัศน์   |   นโยบาย  |    ข้อมูลทั่วไป  |    หนังสือราชการ   |   ข่าวหน่วยงาน   |   ข่าวประชาสัมพันธ์   |   ปฎิทินกิจกรรม  |   ติดต่อเรา