aXnXXX
Home Home2 Home3 Home4 Home5 Home6 Home7 Home8
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
Search By

ชื่อ: ตั้งแต่วันที่: ถึงวันที่:


พบข้อมูลทั้งหมด : 473 หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
แผนปฏิบัติงานมาลาเรียประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕
แจ้งผู้รับผิดชอบงานมาลาเรียประสานงานแค้มป์ก่อสร้างและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ รวมทั้งพนักงานมาลาเรีย สสจ.ภูเก็ต
...Read More
ลงวันที่ : 2012-11-12
กำหนดการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ปี 2556
replica horloges
...Read More
ลงวันที่ : 2012-11-12
ขอเชิญสมัครเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
...Read More
ลงวันที่ : 2012-11-07
ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 'Human Subject Protection Course "
...Read More
ลงวันที่ : 2012-11-07
เกณฑ์การประกวด รพ.สต.
...Read More
ลงวันที่ : 2012-11-02
ออกใบเสร็จรับเงิน
ขอให้เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ออกใบเสร็จรับเงินประกันสังคม เดือน พฤษภาคม และมิถุนายน 2554 ตามรายการที่แนบ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และ
...Read More
ลงวันที่ : 2012-11-01
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ขอให้พยาบาลวิชาชีพทุกท่าน กรอกแบบขอรับค่าตอบแทน และแนบใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ส่งให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองภู
...Read More
ลงวันที่ : 2012-11-01
แจ้งออกใบเสร็จรับเงิน ค่าบริการทางการแพทย์ OP/PP individual data ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
...Read More
ลงวันที่ : 2012-10-24
ประชาสัมพันธ์การประชุม และอบรมเชิงปฏิบัติการ
...Read More
ลงวันที่ : 2012-10-19
เชิญเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา วันปิยะมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๕
เชิญเจ้าหน้าที่ทุกท่าน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ในวันปิยะมาหาราช ตามลายละเอียดที่แนบมา relojes de imitacion de lujo
...Read More
ลงวันที่ : 2012-10-19
ขอเชิญประชุมวิชาการมหกรรมการจัดการความรู้การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการมหกรรมการจัดการความรู้การดูแลและผู้ป่วยเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ ธัน
...Read More
ลงวันที่ : 2012-10-19
รายงานการตรวจจับการระบาด 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน สัปดาห์ที่41
...Read More
ลงวันที่ : 2012-10-18
ขอเชิญคณะกรรมการกองทุนสุขภาพตำบลประชุมงานมาลาเรีย
...Read More
ลงวันที่ : 2012-10-17
แนวทางการเฝ้าระวังโรคและแผนปฏิบัติงานโรคติดต่อ
...Read More
ลงวันที่ : 2012-10-08
แจ้งแผนการติดตามประเมินผลระบบลูกโซ่ความเย็นและการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
เรียน ผอ.รพ.สต.กะรนและเฉลิมพระเกียรติฯต.ฉลอง
...Read More
ลงวันที่ : 2012-10-08
login-phuket-healthy
Name :

Password :


หน้าหลัก  |    ผู้บริหารและวิสัยทัศน์   |   นโยบาย  |    ข้อมูลทั่วไป  |    หนังสือราชการ   |   ข่าวหน่วยงาน   |   ข่าวประชาสัมพันธ์   |   ปฎิทินกิจกรรม  |   ติดต่อเรา