aXnXXX
Home Home2 Home3 Home4 Home5 Home6 Home7 Home8
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
Search By

ชื่อ: ตั้งแต่วันที่: ถึงวันที่:


พบข้อมูลทั้งหมด : 473 หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
อบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. อำเภอเมืองภูเก็ต
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองภูเก็ต ได้จัดให้มีการอบรมพัฒนาศักยภาพ ของ อสม. ในพื้นที่อำเภอเมืองภูเก็ต ประจำปี 2554 จำนวน 162 คน ณ ห
...Read More
ลงวันที่ : 2011-11-21
อำเภอเมืองภูเก็ต ซ้อมแผนเตรียมรับการระบาดของอหิวาตกโรค
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2554 นายอำเภอเมืองภูเก็ต ได้เป็นประธานและร่วมประชุมซ้อมแผนเตรียมรับการระบาดของอหิวาตกโรค ณ ห้องประชุ
...Read More
ลงวันที่ : 2011-11-21
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ที่บ้านป่ามะพร้าว ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2554 คณะแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตและสำนักงานสาธารณส
...Read More
ลงวันที่ : 2011-11-21
เทิดพระเกียรติวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นอกจากนี้ ยังเป็นวันพยาบาลแห่งชาติ วั
...Read More
ลงวันที่ : 2011-11-21
อำเภอเมืองภูเก็ต จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
นายศุภชัย โภชนุกูล นายอำเภอเมืองภูเก็ต เรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอเมืองภูเก็ต เมื่อว
...Read More
ลงวันที่ : 2011-11-21
กีฬา อสม.สัมพันธ์ ครั้งที่ 1
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองภูเก็ต ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่อำเภอเมืองภูเก็ต และ ชมรม อสม.อำเภอเมืองภูเ
...Read More
ลงวันที่ : 2011-11-21
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดการประกวดนวัตกรรมวันเบาหวานโลก
รพ.สต.รัษฎาส่งนวัตกรรมเข้าประกวด ในการประกวดนวัตกรรมวันเบาหวานโลก เรื่อง "คนค้นคน(ป่วย)" เป็นการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเพื่อค้นห
...Read More
ลงวันที่ : 2011-11-14
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดภูเก็ต
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย
...Read More
ลงวันที่ : 2011-10-05
login-phuket-healthy
Name :

Password :


หน้าหลัก  |    ผู้บริหารและวิสัยทัศน์   |   นโยบาย  |    ข้อมูลทั่วไป  |    หนังสือราชการ   |   ข่าวหน่วยงาน   |   ข่าวประชาสัมพันธ์   |   ปฎิทินกิจกรรม  |   ติดต่อเรา