aXnXXX
Home Home2 Home3 Home4 Home5 Home6 Home7 Home8
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
Search By

ชื่อ: ตั้งแต่วันที่: ถึงวันที่:


พบข้อมูลทั้งหมด : 453 หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
วันที่ 21 มีนาคม 2557 สมาชิก พอ.สว. จาก รพ.วชิระภูเก็ต รพ.กรุงเทพฯ สสจ.ภูเก็ต สสอ.เมือง และ รพ.สต.ทุกแห่ง ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พ
...Read More
ลงวันที่ : 2014-03-24
ขอส่งประเด้น/ข้อมูลสำหรับการดำเนินงานป้องกันเด้กจมน้ำ
...Read More
ลงวันที่ : 2014-03-14
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการในชุมชน
...Read More
ลงวันที่ : 2014-03-14
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร และห้องประชุม รพสต.ราไวย์
...Read More
ลงวันที่ : 2014-02-27
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมห้องนวดแผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมชั่น
...Read More
ลงวันที่ : 2014-02-11
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแก้ว
...Read More
ลงวันที่ : 2014-02-11
ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานเยี่ยมชุมชนยามบ่าย เยี่ยมบ้านยามเย็น
วันนี้ เวลา 09.30-11.00 น. นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ นายอำเภอเมืองภูเก็ต เป็นประธาน พร้อมด้วยนายผดุงเกียรติ อุทกเสนีย์ สาธารณสุขอำเภอเ
...Read More
ลงวันที่ : 2014-02-04
แบบสอบถามสำหรับผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ตำบลรัษฎา
ส่งให้คุณสุรพงษ์
...Read More
ลงวันที่ : 2014-01-31
ประชุมคณะกรรมการอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง ครั้งที่ 1/2557
นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ นายอำเภอเมืองภูเก็ต เชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทน อสม.และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ในพื้นที่อำเภอเมือ
...Read More
ลงวันที่ : 2014-01-16
สาธารณสุขอำเภอเมืองภูเก็ต เข้าร่วมประชุม ศพส.อ.เมืองภูเก็ต
วันนี้ (16/01/2557) สาธารณสุขอำเภอเมืองภูเก็ต เข้าร่วมประชุม ศพส.อ.เมืองภูเก็ต เพื่อร่วมจัดทำแผนแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2557 โดยมี นายภา
...Read More
ลงวันที่ : 2014-01-16
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและติดตามประเมินผลระบบบริการปฐมภูมิ จังหวัดภูเก็ต
วันที่ 6/1/2557 เวลา 13.00 น.คณะกรรมการพัฒนาและติดตามประเมินผลระบบบริการปฐมภูมิ จังหวัดภูเก็ต ประชุมกำหนดกรอบแนวทางการจัดสรรงบประม
...Read More
ลงวันที่ : 2014-01-06
สมาชิกหน่วยแพทย์ พอ.สว.จ.ภูเก็ต ออกปฏิบัติงานรักษาพยาบาล งานทันตกรรม แก่ประชาชน บ้านเกาะมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
2 มกราคม 2557 ดร.สมหมาย ปรีชาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต , นพ.ขจรศักดิ์. แก้วจรัส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นายผดุงเก
...Read More
ลงวันที่ : 2014-01-06
เยี่ยมเจ้าหน้าที่ประจำเวรด่าน 7 วันอันตราย ช่วงเทศการปีใหม่ iwc replica watches
1 มกราคม 2557 เวลา 09.00 - 11.00 น. ดร.สมหมาย ปรีชาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ,ดร.ประพรศรี นรินทร์รักษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวั
...Read More
ลงวันที่ : 2014-01-06
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเยี่ยม สสอ.เมือง
21 ตุลาคม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส พร้อมด้วย ดร.ประพรศรี นรินทร์รักษ์ มาเยี่ยม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเม
...Read More
ลงวันที่ : 2013-10-22
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
21 ตุลาคม 2556 นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์ เนื่
...Read More
ลงวันที่ : 2013-10-22
login-phuket-healthy
Name :

Password :


หน้าหลัก  |    ผู้บริหารและวิสัยทัศน์   |   นโยบาย  |    ข้อมูลทั่วไป  |    หนังสือราชการ   |   ข่าวหน่วยงาน   |   ข่าวประชาสัมพันธ์   |   ปฎิทินกิจกรรม  |   ติดต่อเรา