aXnXXX
Home Home2 Home3 Home4 Home5 Home6 Home7 Home8
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
Search By

ชื่อ: ตั้งแต่วันที่: ถึงวันที่:


พบข้อมูลทั้งหมด : 461 หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ขอความอนุเคราะห์จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม
...Read More
ลงวันที่ : 2012-06-11
ขอเชิญประชุมงานวัณโรค วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕๕
replika klockor sverige
...Read More
ลงวันที่ : 2012-06-01
ขอเชิญประชุมสรุปปัญหาการดูแลมารดาและทารก
ขอเชิญประชุมร่วมสรุปปัญหามารดาและทารกของจังหวัดภูเก็ต ตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายและควรพัฒนาเร่งด่วนคือ หญิงตั้งคร
...Read More
ลงวันที่ : 2012-05-30
เชิญชวนพุทธศาสนิกชนแต่งายชุดขาวในช่วงเทศกาลวิสาขบูชา
...Read More
ลงวันที่ : 2012-05-29
การจัดมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘ ภูเก็ตเกมส์
ขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ละ ๕ คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยพร้อมกัน ณ บริเวณข้างศาลากลางจังหวัดภูเก็ต(ด้านหน้าสำนักงานสาธ
...Read More
ลงวันที่ : 2012-05-25
การพิจารณาพยาบาลดีเด่น ปี 2555
...Read More
ลงวันที่ : 2012-05-16
ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพเข้ารับการอบรม
...Read More
ลงวันที่ : 2012-05-16
ขอเชิญเข้ารับการอบรม
kopior hublot
...Read More
ลงวันที่ : 2012-05-16
ขอเชิญเข้ารับการอบรมงานวัณโรค
...Read More
ลงวันที่ : 2012-05-04
ขอเชิญเข้ารับการอบรมงานวัณโรค
...Read More
ลงวันที่ : 2012-05-04
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
...Read More
ลงวันที่ : 2012-05-04
สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
...Read More
ลงวันที่ : 2012-04-19
สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีต และจ้างปรับปรุงห้องประชุม
buy windows 10 home key
...Read More
ลงวันที่ : 2012-04-19
ขอเชิญทันตสาธารณสุข รพ.สต.แหลมชั่นและเฉลิมพระเกียรติฯ เข้าร่วมประชุม
...Read More
ลงวันที่ : 2012-04-18
เฝ้าระวังไข้เลือดออก พท.ตำบลรัษฎา
เครือข่ายเฝ้าระวังทางระบาดอำเภอเมืองทุกท่านโรคเฉพาะพื้นที่ใกล้เคียง เช่น ตำบลเกาะแก้ว ตำบลตลาดใหญ่ สามารถติดตามการเฝ้าร
...Read More
ลงวันที่ : 2012-04-17
login-phuket-healthy
Name :

Password :


หน้าหลัก  |    ผู้บริหารและวิสัยทัศน์   |   นโยบาย  |    ข้อมูลทั่วไป  |    หนังสือราชการ   |   ข่าวหน่วยงาน   |   ข่าวประชาสัมพันธ์   |   ปฎิทินกิจกรรม  |   ติดต่อเรา