aXnXXX
Home Home2 Home3 Home4 Home5 Home6 Home7 Home8
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
Search By

ชื่อ: ตั้งแต่วันที่: ถึงวันที่:


พบข้อมูลทั้งหมด : 473 หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
แจ้งการส่งมอบครุภัณฑ์ ในวันที่ 27 ก.ค.2555
...Read More
ลงวันที่ : 2012-07-26
หนังสือเชิญประชุมร้านอาหาร ๕ ดาว
...Read More
ลงวันที่ : 2012-07-24
ขอความร่วมมือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง พ.ศ.๒๕๕๑
...Read More
ลงวันที่ : 2012-07-23
ขอเชิญอบรมโปรแกรม JHCIS และJHCIS for IPad
ขอเชิญ เจ้าหน้าที่ รพสต. ละ 2 ท่าน เข้าร่วมอบรมโปรแกรม JHCIS และJHCIS for IPad ในวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2555 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธาร
...Read More
ลงวันที่ : 2012-07-12
ขอเชิญประชุม
...Read More
ลงวันที่ : 2012-07-11
10 กค. 55-เชิญประชุม
ขอเชิญประชุม Admin-รพ.สต.ในพื้นที่อำเภอเมืองภูเก็ต ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00-12.00 น. เพื่อรับทราบโครงสร้างข้อมูลใหม่ในปี 2556 (สำคัญม
...Read More
ลงวันที่ : 2012-07-05
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการโครงการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ ๑๗ ประจำปี ๒๕๕๕
หากผู้ใดสนใจเข้าร่วมโครงการสามารถอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองภูเก็ต
...Read More
ลงวันที่ : 2012-07-05
ขอเชิญข้าราชการเข้าร่วมสัมมนาวิชาการฯ
เรื่อง พยาบาล:ลดโรค เพิ่มสุข สร้างคุณภาพบริการสู่ประชาชน
...Read More
ลงวันที่ : 2012-07-03
ข้อมูลอาสาสมัครสาธารรสุขที่ประสบภัย
...Read More
ลงวันที่ : 2012-06-26
ขอความร่วมมือส่งข้อมูลสำรวจสุขภาพตามกลุ่มวัยปี ๒๕๕๕
...Read More
ลงวันที่ : 2012-06-18
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ ๒๕๕๕
...Read More
ลงวันที่ : 2012-06-18
ขอเชิญประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุขครั้งที่ 7 ปี 2555
klockor kopior
...Read More
ลงวันที่ : 2012-06-11
ขอความอนุเคราะห์จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม
...Read More
ลงวันที่ : 2012-06-11
ขอเชิญประชุมงานวัณโรค วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕๕
replika klockor sverige
...Read More
ลงวันที่ : 2012-06-01
ขอเชิญประชุมสรุปปัญหาการดูแลมารดาและทารก
ขอเชิญประชุมร่วมสรุปปัญหามารดาและทารกของจังหวัดภูเก็ต ตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายและควรพัฒนาเร่งด่วนคือ หญิงตั้งคร
...Read More
ลงวันที่ : 2012-05-30
login-phuket-healthy
Name :

Password :


หน้าหลัก  |    ผู้บริหารและวิสัยทัศน์   |   นโยบาย  |    ข้อมูลทั่วไป  |    หนังสือราชการ   |   ข่าวหน่วยงาน   |   ข่าวประชาสัมพันธ์   |   ปฎิทินกิจกรรม  |   ติดต่อเรา