aXnXXX
Home Home2 Home3 Home4 Home5 Home6 Home7 Home8
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
Search By

ชื่อ: ตั้งแต่วันที่: ถึงวันที่:


พบข้อมูลทั้งหมด : 461 หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
วิทยากรในการอบรมแกนนำนักเรียนป้องกันโรคไข้เลือดออก
วันที่ 15 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 r?plique breitling น. สสอ.เมือง และ รพสต.วิชิตได้รับเชิญจาก เทศบาลตำบลวิชิต เป็นวิทยากรในก
...Read More
ลงวันที่ : 2015-06-15
จัดประชุม ผอ.รพ.สต.และ Admin เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ
วันที่ 10 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 น. สสอ.เมืองภูเก็ต จัดประชุม ผอ.รพ.สต.และ Admin เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลใ...Read More
ลงวันที่ : 2015-06-12
สสอ.เมืองภูเก็ตไปเป็นวิทยากรบรรยาย แนวทางการบริหารจัดการกองทุน
วันที่ 11 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น.สสอ.เมืองภูเก็ตไปเป็นวิทยากรบรรยาย แนวทางการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล ณ เทศบาลตำบ
...Read More
ลงวันที่ : 2015-06-12
เตรียมความพร้อมเปิดให้บริการ Extended OPD
วันที่ 11 มิถุนายน 2558 เวลา 13.30 น. นพ.สสจ.เป็นประธานการประชุม ผอ.รพ.ทั้งสามและผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตreplique montre de luxeรียมความพ
...Read More
ลงวันที่ : 2015-06-12
ลงพื้นที่สอบสวนโรค กรณีเกิดการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก
วันที่ 11 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น. สสจ.ภูเก็ต ร่วมกับ สสอ.เมือง และ รพสต.เกาะแก้ว ร่วมกันลงพื้นที่สอบสวนโรค กรณีเกิดการระบาดของโรคมื
...Read More
ลงวันที่ : 2015-06-12
เครือข่าย SRRT เมืองภูเก็ตรับการประเมินอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง
วันที่ 10 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 montblanc replica watches น. เครือข่าย SRRT เมืองภูเก็ตรับการประเมินอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งอย่างยั่งยื
...Read More
ลงวันที่ : 2015-06-10
สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค นิเทศติดตามมาตรฐานงานสร้างเสริมสุขภาพ คลังวัคซีน
วันที่ 8 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค นิเทศติดตามมาตรฐานงานสร้างเสริมสุขภาพ คลังวัคซีน งานWBC รพศ.วชิ
...Read More
ลงวันที่ : 2015-06-10
คณะกรรมการ DHS เมืองภูเก็ต ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ไตรมาศแรกและไตรมาศที่สอง
วันที่ 8 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 - 17.00 น. คณะกรรมการ DHS เมืองภูเก็ต ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ไตรมาศแรกและไตรมาศที่สอง เตรียมรับการตรว
...Read More
ลงวันที่ : 2015-06-10
งานเลี้ยง งานนวตกรรมการจัดการความรู้บ้านเลขที่ 11/7
วันที่ 2 มิถุนายน 2558 เวลา 20.00 น. ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ท่านผู้ตรวจฯ ท่าน สธน. และคณะ แวะเยี่ยมและถ่ายรูปร่วมกับ
...Read More
ลงวันที่ : 2015-06-05
เป็นตัวแทนรับโล่ ประกาศเจตนารมย์
วันที่ 3 มิถุนายน 2558 เวลา 14.00 น. สสอ.เมืองภูเก็ต เป็นตัวแทนรับโล่ ประกาศเจตนารมย์ อำเภอสุขภาพดีบ้านเลขที่ 11/7
...Read More
ลงวันที่ : 2015-06-05
เทศบาลกะทู้และสสอ.กะทู้รับรางวัลดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
วันที่ 3 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 น. เทศบาลกะทู้และสสอ.กะทู้รับรางวัลดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม จาก พณฯ รมว.ช่วยว่าการกระทรวงสาธารณ
...Read More
ลงวันที่ : 2015-06-05
ประชุมชี้แจง เจ้าหน้าที่ รพ.สต. เกี่ยวกับ งานการเงินและบัญชี
วันที่ 4 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 น. สสอ.เมืองภูเก็ต จัดประชุมชี้แจง เจ้าหน้าที่ รพ.สต. เกี่ยวกับ งานการเงินและบัญชี luxury repli
...Read More
ลงวันที่ : 2015-06-05
จัดประชุมทีม SRRT เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินรับรองมาตรฐานทีม SRRT ระดับตำบล
วันที่ 5 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. สสอ.เมืองภูเก็ต จัดประชุมทีม SRRT เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินรับรองมาตรฐานทีม SRRT ระดับตำบล ปี
...Read More
ลงวันที่ : 2015-06-05
ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. สสอ.เมืองภูเก็ต ได้รับมอบหมายจาก ดร.ประพรศรี ให้เป็นตัวแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเข้าร่วมประชุ
...Read More
ลงวันที่ : 2015-05-29
ปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นสิ่งผิดกฏหมายและสารเสพติด ณ เรือนจำจังหวัดภูเก็ต
วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 เวลา 17.00 น. สสอ.เมือง ร่วมกับ สสจ. ปปส.ภาค8 กรมการปกครอง สภ.เมืองภูเก็ต โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเป
...Read More
ลงวันที่ : 2015-05-29
login-phuket-healthy
Name :

Password :


หน้าหลัก  |    ผู้บริหารและวิสัยทัศน์   |   นโยบาย  |    ข้อมูลทั่วไป  |    หนังสือราชการ   |   ข่าวหน่วยงาน   |   ข่าวประชาสัมพันธ์   |   ปฎิทินกิจกรรม  |   ติดต่อเรา