aXnXXX
Home Home2 Home3 Home4 Home5 Home6 Home7 Home8
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
Search By

ชื่อ: ตั้งแต่วันที่: ถึงวันที่:


พบข้อมูลทั้งหมด : 453 หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
งานเลี้ยง งานนวตกรรมการจัดการความรู้บ้านเลขที่ 11/7
วันที่ 2 มิถุนายน 2558 เวลา 20.00 น. ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ท่านผู้ตรวจฯ ท่าน สธน. และคณะ แวะเยี่ยมและถ่ายรูปร่วมกับ
...Read More
ลงวันที่ : 2015-06-05
เป็นตัวแทนรับโล่ ประกาศเจตนารมย์
วันที่ 3 มิถุนายน 2558 เวลา 14.00 น. สสอ.เมืองภูเก็ต เป็นตัวแทนรับโล่ ประกาศเจตนารมย์ อำเภอสุขภาพดีบ้านเลขที่ 11/7
...Read More
ลงวันที่ : 2015-06-05
เทศบาลกะทู้และสสอ.กะทู้รับรางวัลดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
วันที่ 3 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 น. เทศบาลกะทู้และสสอ.กะทู้รับรางวัลดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม จาก พณฯ รมว.ช่วยว่าการกระทรวงสาธารณ
...Read More
ลงวันที่ : 2015-06-05
ประชุมชี้แจง เจ้าหน้าที่ รพ.สต. เกี่ยวกับ งานการเงินและบัญชี
วันที่ 4 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 น. สสอ.เมืองภูเก็ต จัดประชุมชี้แจง เจ้าหน้าที่ รพ.สต. เกี่ยวกับ งานการเงินและบัญชี luxury repli
...Read More
ลงวันที่ : 2015-06-05
จัดประชุมทีม SRRT เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินรับรองมาตรฐานทีม SRRT ระดับตำบล
วันที่ 5 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. สสอ.เมืองภูเก็ต จัดประชุมทีม SRRT เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินรับรองมาตรฐานทีม SRRT ระดับตำบล ปี
...Read More
ลงวันที่ : 2015-06-05
ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. สสอ.เมืองภูเก็ต ได้รับมอบหมายจาก ดร.ประพรศรี ให้เป็นตัวแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเข้าร่วมประชุ
...Read More
ลงวันที่ : 2015-05-29
ปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นสิ่งผิดกฏหมายและสารเสพติด ณ เรือนจำจังหวัดภูเก็ต
วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 เวลา 17.00 น. สสอ.เมือง ร่วมกับ สสจ. ปปส.ภาค8 กรมการปกครอง สภ.เมืองภูเก็ต โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเป
...Read More
ลงวันที่ : 2015-05-29
ประชุมพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิระดับเขต
วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. สสอ.เมือง รพ.สต.เกาะแก้ว รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติฯ รพ.สต.เข้าร่วมประชุมพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิระด
...Read More
ลงวันที่ : 2015-05-26
ออกเยี่ยมให้กำลังใจการปฎิบัติงาน รพ.สต.เกาะแก้ว
วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 น. ผอ.รพศ.วชิระภูเก็ต , สสอ.เมืองภูเก็ต และคุณเพียงใจ ออกเยี่ยมให้กำลังใจการปฎิบัติงาน ของ จนท.รพ.สต.เก
...Read More
ลงวันที่ : 2015-05-26
ทีมMCATT สสจ.ร่วมกับทีมMCATT สสอ.เมืองภูเก็ตนำทีมโดยคุณวัลภา จีนลอย ออกเยี่ยมเยียนชุมชนไทยใหม่บ้านราไวย์
วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 น. ทีมMCATT สสจ.ร่วมกับทีมMCATT สสอ.เมืองภูเก็ตนำทีมโดยคุณวัลภา จีนลอย ออกเยี่ยมเยียนชุมชนไทยใหม่บ้านราไวย
...Read More
ลงวันที่ : 2015-05-22
ร่วมซ้อมแผน full scale exercise อพยพสึนามิ
วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. สสอ.เมือง rolex replica watches สสจ.ร่วมซ้อมแผน full scale exercise อพยพสึนามิ ที่บ้านแหลมตุ๊กแกและโรงเรียนบ้า
...Read More
ลงวันที่ : 2015-05-19
สสอ.เมืองภูเก็ต จัดประชุมปฎิบัติการพัฒนาเครือข่ายระบาดวิทยาอำเภอเมืองภูเก็ต
วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น.สสอ.เมืองภูเก็ต จัดประชุมปฎิบัติการพัฒนาเครือข่ายระบาดวิทยาอำเภอเมืองภูเก็ต การจัดการพาหะนำโรค
...Read More
ลงวันที่ : 2015-05-19
ประชุมคณะทำงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน
วันที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 13.00 น. สสอ.เมืองจัดประชุมคณะทำงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน และวางแผนการรณรงค์วัคซ
...Read More
ลงวันที่ : 2015-04-27
นายอำเภอเมืองภูเก็ต เป็นประธานประชุมคณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งระดับอำเภอ
วันที่ 16 เมษายน 2558 เวลา 09.30 น. นายอำเภอเมืองภูเก็ต (นายสุพจน์ ชนะกิจ) เป็นประธานประชุมคณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งระดับอำ
...Read More
ลงวันที่ : 2015-04-16
ประชุมติดตามการดำเนินงานตามโครงการ 60 ครัวเรือนแห่งความดี
วันที่ 09.00 น. สสอ.เมืองภูเก็ต เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานตามโครงการ 60 ครัวเรือนแห่งความดี พัฒนาถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชส
...Read More
ลงวันที่ : 2015-04-10
login-phuket-healthy
Name :

Password :


หน้าหลัก  |    ผู้บริหารและวิสัยทัศน์   |   นโยบาย  |    ข้อมูลทั่วไป  |    หนังสือราชการ   |   ข่าวหน่วยงาน   |   ข่าวประชาสัมพันธ์   |   ปฎิทินกิจกรรม  |   ติดต่อเรา