aXnXXX
Home Home2 Home3 Home4 Home5 Home6 Home7 Home8
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
Search By

ชื่อ: ตั้งแต่วันที่: ถึงวันที่:


พบข้อมูลทั้งหมด : 473 หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
อบต.เกาะแก้ว จัดโครงการเดินวิ่่งเฉลิมพระเกียรติ เทิดไท้องค์ราชัน
เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๖.๐๐ น. นายอำเภอเมืองภูเก็ต ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติ เทิดไท้อง
...Read More
ลงวันที่ : 2013-01-02
อำเภอเมืองภูเก็ตเตรียมความพร้อม หมู่บ้าน TO BE NUMBER ONE
เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ นายแพทย์วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจัง
...Read More
ลงวันที่ : 2013-01-02
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มอบโล่รางวัลอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ปี ๒๕๕๕ แก่อำเภอเมืองภูเก็ต
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้มอบโล่รางวัลอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งอย่างยั่งย
...Read More
ลงวันที่ : 2013-01-02
ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เยี่ยมศูนย์ปฎิบัติการ (War Room) โครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน บ้านบางชีเหล้า หมู่ที่ ๒ ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เดินทางมาเยี่ยมศูนย์ปฎิบ
...Read More
ลงวันที่ : 2013-01-02
ดร.สมหมาย ปรีชาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นำคณะออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และเยี่ยมประชาชน บ้านเกาะโหลน อำเภอเมืองภูเก็ต
เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ดร.สมหมาย ปรีชาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นำหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกหน่วยแพทย์ พอ.สว.จ
...Read More
ลงวันที่ : 2013-01-02
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน" ปฏิบัติการปิดล้อม X-Ray เชิงรุก ๙๐ วัน อำเภอเมืองภูเก็ต
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ "ชุมชนอุ่
...Read More
ลงวันที่ : 2013-01-02
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ออกเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ที่บ้านทุ่งคา ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต
เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้ออกเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ที่บ้านทุ่งคา
...Read More
ลงวันที่ : 2013-01-02
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นำคณะเข้าเฝ้าทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นำคณะ ประกอบด้วย นางสาวสุภางค์ จงทอง ผู้ช่
...Read More
ลงวันที่ : 2013-01-02
อำเภอเมืองภูเก็ต รับรางวัล Health Promotion Management Quality Award 2012
เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ นายผดุงเกียรติ อุทกเสนีย์ สาธารณสุขอำเภอเมืองภูเก็ต เข้ารับรางวัล อ"ำเภอคุณภาพ ด้านส่งเสริมสุขภ
...Read More
ลงวันที่ : 2013-01-02
อำเภอเมืองภูเก็ต ได้รับโล่อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ปี ๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นายศุภชัย โพชนุกูล นายอำเภอเมืองภูเก็ต พร้อมด้วย นายผดุงเกียรติ อุทกเสนีย์ สาธารณสุขอำเภอเมืองภ
...Read More
ลงวันที่ : 2013-01-02
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แผนการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น/พื้นที่
...Read More
ลงวันที่ : 2012-12-25
ข่าวจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขภูเก็ต จำกัด
...Read More
ลงวันที่ : 2012-12-19
สอบราคาก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรัษฎา
...Read More
ลงวันที่ : 2012-12-18
รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบเวชระเบียนด้านบริการการแพทย์แผนไทย
...Read More
ลงวันที่ : 2012-12-18
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม สสอ.เมืองภูเก็ต
...Read More
ลงวันที่ : 2012-12-07
login-phuket-healthy
Name :

Password :


หน้าหลัก  |    ผู้บริหารและวิสัยทัศน์   |   นโยบาย  |    ข้อมูลทั่วไป  |    หนังสือราชการ   |   ข่าวหน่วยงาน   |   ข่าวประชาสัมพันธ์   |   ปฎิทินกิจกรรม  |   ติดต่อเรา