aXnXXX
Home Home2 Home3 Home4 Home5 Home6 Home7 Home8
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
Search By

ชื่อ: ตั้งแต่วันที่: ถึงวันที่:


พบข้อมูลทั้งหมด : 453 หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน" ปฏิบัติการปิดล้อม X-Ray เชิงรุก ๙๐ วัน อำเภอเมืองภูเก็ต
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ "ชุมชนอุ่
...Read More
ลงวันที่ : 2013-01-02
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ออกเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ที่บ้านทุ่งคา ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต
เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้ออกเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ที่บ้านทุ่งคา
...Read More
ลงวันที่ : 2013-01-02
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นำคณะเข้าเฝ้าทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นำคณะ ประกอบด้วย นางสาวสุภางค์ จงทอง ผู้ช่
...Read More
ลงวันที่ : 2013-01-02
อำเภอเมืองภูเก็ต รับรางวัล Health Promotion Management Quality Award 2012
เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ นายผดุงเกียรติ อุทกเสนีย์ สาธารณสุขอำเภอเมืองภูเก็ต เข้ารับรางวัล อ"ำเภอคุณภาพ ด้านส่งเสริมสุขภ
...Read More
ลงวันที่ : 2013-01-02
อำเภอเมืองภูเก็ต ได้รับโล่อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ปี ๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นายศุภชัย โพชนุกูล นายอำเภอเมืองภูเก็ต พร้อมด้วย นายผดุงเกียรติ อุทกเสนีย์ สาธารณสุขอำเภอเมืองภ
...Read More
ลงวันที่ : 2013-01-02
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แผนการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น/พื้นที่
...Read More
ลงวันที่ : 2012-12-25
ข่าวจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขภูเก็ต จำกัด
...Read More
ลงวันที่ : 2012-12-19
สอบราคาก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรัษฎา
...Read More
ลงวันที่ : 2012-12-18
รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบเวชระเบียนด้านบริการการแพทย์แผนไทย
...Read More
ลงวันที่ : 2012-12-18
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม สสอ.เมืองภูเก็ต
...Read More
ลงวันที่ : 2012-12-07
ประชาสัมพันการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองภูเก็ตขอประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
...Read More
ลงวันที่ : 2012-12-07
แผนปฏิบัติงานมาลาเรียประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕
...Read More
ลงวันที่ : 2012-12-06
กำชับการอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัย
ขอความร่วมมือจากเจ้ากน้าที่ในการกำชับการอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัย
...Read More
ลงวันที่ : 2012-11-30
เชิญบุคลากรเข้าสมัครอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง
ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง
...Read More
ลงวันที่ : 2012-11-30
โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ
...Read More
ลงวันที่ : 2012-11-30
login-phuket-healthy
Name :

Password :


หน้าหลัก  |    ผู้บริหารและวิสัยทัศน์   |   นโยบาย  |    ข้อมูลทั่วไป  |    หนังสือราชการ   |   ข่าวหน่วยงาน   |   ข่าวประชาสัมพันธ์   |   ปฎิทินกิจกรรม  |   ติดต่อเรา