aXnXXX
Home Home2 Home3 Home4 Home5 Home6 Home7 Home8
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
Search By

ชื่อ: ตั้งแต่วันที่: ถึงวันที่:


พบข้อมูลทั้งหมด : 461 หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรต่างๆในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
...Read More
ลงวันที่ : 2013-03-14
ขอส่งแบบประเมินการตรวจเต้านมด้วยตนเองในสตรีอายุ ๓๐-๗๐ ปี
...Read More
ลงวันที่ : 2013-03-14
ขอแจ้งจัดสรรงบประมาณค่าบริการทางการแพทย์
...Read More
ลงวันที่ : 2013-02-20
ขอเชิญประชุมวิชาการ (อาชีวอนามัย)
...Read More
ลงวันที่ : 2013-02-01
แจ้งงดการประชุม e-Conference
เรียน ผู้อำนวยการ รพ.สต.ทุกแห่ง วันศุกร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต แจ้งงดการประชุม e-Conference เนื่องจ
...Read More
ลงวันที่ : 2013-01-31
ส่งข้อมูล Datacenter
เรียน..ผู้ดูแลระบบ JHCIS อำเภอเมืองภูเก็ต ให้ส่งข้อมูลออกจากโปรแกรม JHCIS ผ่านเมนูการส่งข้อมูลให้ Datacenter โดยระบุการส่งออกข้อมูลตั้ง
...Read More
ลงวันที่ : 2013-01-20
อนุญาตให้นักกีฬาและทีมผู้ฝึกสอนเข้าร่วมซ้อมฟุตซอล
...Read More
ลงวันที่ : 2013-01-14
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารพัสดุ
...Read More
ลงวันที่ : 2013-01-14
รายงานความครอบคลุม และการลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (สฺทธิ์ว่าง)
...Read More
ลงวันที่ : 2013-01-14
ขอเชิญอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับกฏหมายและระเบียบพัสดุ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
...Read More
ลงวันที่ : 2013-01-11
การดำเนินการภายใต้พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๔๙
...Read More
ลงวันที่ : 2013-01-09
ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาฝึกงาน
...Read More
ลงวันที่ : 2013-01-09
ขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมการฝึกซ้อมและคัดเลือกตัวนักกีฬา
...Read More
ลงวันที่ : 2013-01-07
ขอเชิญประชุมจัดทำแผนงบกองทุนค่าเสื่อม ปีงบประมาณ ๒๕๕๖replique montre
replique rolex
...Read More
ลงวันที่ : 2013-01-07
สหกรณ์สาธารณสุขภูเก็ต ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๕
...Read More
ลงวันที่ : 2013-01-07
login-phuket-healthy
Name :

Password :


หน้าหลัก  |    ผู้บริหารและวิสัยทัศน์   |   นโยบาย  |    ข้อมูลทั่วไป  |    หนังสือราชการ   |   ข่าวหน่วยงาน   |   ข่าวประชาสัมพันธ์   |   ปฎิทินกิจกรรม  |   ติดต่อเรา