aXnXXX
Home Home2 Home3 Home4 Home5 Home6 Home7 Home8
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
Search By

ชื่อ: ตั้งแต่วันที่: ถึงวันที่:


พบข้อมูลทั้งหมด : 453 หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
รายงานความครอบคลุม และการลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (สฺทธิ์ว่าง)
...Read More
ลงวันที่ : 2013-01-14
ขอเชิญอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับกฏหมายและระเบียบพัสดุ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
...Read More
ลงวันที่ : 2013-01-11
การดำเนินการภายใต้พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๔๙
...Read More
ลงวันที่ : 2013-01-09
ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาฝึกงาน
...Read More
ลงวันที่ : 2013-01-09
ขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมการฝึกซ้อมและคัดเลือกตัวนักกีฬา
...Read More
ลงวันที่ : 2013-01-07
ขอเชิญประชุมจัดทำแผนงบกองทุนค่าเสื่อม ปีงบประมาณ ๒๕๕๖replique montre
replique rolex
...Read More
ลงวันที่ : 2013-01-07
สหกรณ์สาธารณสุขภูเก็ต ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๕
...Read More
ลงวันที่ : 2013-01-07
นายอำเภอเมืองภูเก็ต แสดงความยินดีในโอกาสที่นายแพทย์บัญชา ค้าของ มาดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ นายศุภชัย โพชนุกูล นายอำเภอเมืองภูเก็ต นำทีมสาธารณสุขอำเภอเมืองภูเก็ต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเ
...Read More
ลงวันที่ : 2013-01-02
สาธารณสุขอำเภอเมืองภูเก็ต ร่วมถวายพระพรและร่วมงานสโมสรสันนิบาต เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ replique montre
เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ สาธารณสุขอำเภอเมืองภูเก็ต ร่วมถวายพระพรและร่วมงานสโมสรสันนิบาต เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรร
...Read More
ลงวันที่ : 2013-01-02
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้อำนวยการโรงเรียนทุกแห่ง ในจังหวัดภูเก็ต ร่วมกันประกาศเจตนารมย์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดภูเก็ต TO BE NUMBER ONE PHUKET
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้อำนวยการโรงเรียน
...Read More
ลงวันที่ : 2013-01-02
อบต.เกาะแก้ว จัดโครงการเดินวิ่่งเฉลิมพระเกียรติ เทิดไท้องค์ราชัน
เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๖.๐๐ น. นายอำเภอเมืองภูเก็ต ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติ เทิดไท้อง
...Read More
ลงวันที่ : 2013-01-02
อำเภอเมืองภูเก็ตเตรียมความพร้อม หมู่บ้าน TO BE NUMBER ONE
เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ นายแพทย์วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจัง
...Read More
ลงวันที่ : 2013-01-02
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มอบโล่รางวัลอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ปี ๒๕๕๕ แก่อำเภอเมืองภูเก็ต
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้มอบโล่รางวัลอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งอย่างยั่งย
...Read More
ลงวันที่ : 2013-01-02
ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เยี่ยมศูนย์ปฎิบัติการ (War Room) โครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน บ้านบางชีเหล้า หมู่ที่ ๒ ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เดินทางมาเยี่ยมศูนย์ปฎิบ
...Read More
ลงวันที่ : 2013-01-02
ดร.สมหมาย ปรีชาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นำคณะออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และเยี่ยมประชาชน บ้านเกาะโหลน อำเภอเมืองภูเก็ต
เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ดร.สมหมาย ปรีชาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นำหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกหน่วยแพทย์ พอ.สว.จ
...Read More
ลงวันที่ : 2013-01-02
login-phuket-healthy
Name :

Password :


หน้าหลัก  |    ผู้บริหารและวิสัยทัศน์   |   นโยบาย  |    ข้อมูลทั่วไป  |    หนังสือราชการ   |   ข่าวหน่วยงาน   |   ข่าวประชาสัมพันธ์   |   ปฎิทินกิจกรรม  |   ติดต่อเรา