aXnXXX
Home Home2 Home3 Home4 Home5 Home6 Home7 Home8
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
Search By

ชื่อ: ตั้งแต่วันที่: ถึงวันที่:


พบข้อมูลทั้งหมด : 453 หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
นพ.สสจ. ภูเก็ต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา การใช้งานระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล Personal Health Record
4 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. นพ.สสจ. ภูเก็ต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา การใช้งานระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กท
...Read More
ลงวันที่ : 2016-08-15
สสอ. เมืองภูเก็ต พร้อม จนท.สสอ.เมือง และ รพ.สต.ทุกแห่ง ร่วมถวายภัตาหารและทอดผ้าป่า
3 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. สสอ. เมืองภูเก็ต พร้อม จนท.สสอ.เมือง และ รพ.สต.ทุกแห่ง ร่วมถวายภัตาหารและทอดผ้าป่า ตาม โครงการ ทำบุญเยี่ยมวั
...Read More
ลงวันที่ : 2016-08-15
ประชุมเพื่อถ่ายทอดนโยบายและข้อสั่งการจากที่ประชุม กวป. ประจำเดือนสิงหาคม 2559
2 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 น. สสอ. เมืองภูเก็ต เชิญ ผอ.รพ.สต.ในพื้นที่อำเภอเมืองภูเก็ต มาประชุมเพื่อถ่ายทอดนโยบายและข้อสั่งการจากที่ปร
...Read More
ลงวันที่ : 2016-08-15
งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพศ.วชิระภูเก็ต ได้ทำกิจกรรมให้ความรู้ เรื่องยุงลาย โรคที่เกิดจากยุงลาย และวิธีการป้องกันตามมาตรการ 3 เก็บ ปลอดภัย 3 โรค
วันที่ 28-29 กค 59 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพศ.วชิระภูเก็ต ได้ทำกิจกรรมให้ความรู้ เรื่องยุงลาย โรคที่เ
...Read More
ลงวันที่ : 2016-08-15
การประชุม war room ติดตามสถานการณ์การระบาดไข้เลือดออก
29 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 น. นพ.กฤษณ์ สกุลแพทย์ รอง นพ.สสจ. ภูเก็ต เป็นประธานการประชุม war room patek philippe replica ติดตามสถานการณ
...Read More
ลงวันที่ : 2016-08-15
การอบรมการใช้งานระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล จังหวัดภูเก็ต (Personal Health Record)
29 กรกฎาคม 2559 เวลา 11.00 น. นพ.บัญชา ค้าของ นพ.สสจ.ภูเก็ต เป็นประธานเปิดการอบรมการใช้งานระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล จั
...Read More
ลงวันที่ : 2016-08-15
ประชุมต้อนรับคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศไทยด้านสังคมสภาขับเคลื่อนการฎิรูปประเทศ ที่มาเยี่ยมและติดตามการแก้ไขปัญหาชุมชนชาวเลหาดราไวย์
29 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 น. สสอ.เมืองภูเก็ต ได้รับมอบหมายจาก นพ.สสจ.ภูเก็ต เข้าร่วมประชุมต้อนรับคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฎิรูปปร
...Read More
ลงวันที่ : 2016-08-15
ออกติดตามปฎิบัติการควบคุมไข้เลือดออก ของ จนท.รพ.สต.รัษฎา
29 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 น. สสอ.เมืองภูเก็ต ออกติดตามปฎิบัติการควบคุมไข้เลือดออก ของ จนท.รพ.สต.รัษฎา บริเวณ อู่เทพกระษัตรี และ ซอยลูกแ
...Read More
ลงวันที่ : 2016-08-15
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกปี 2559 เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ด้วยมาตรการ 3 เก็บ เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
วันที่ 23 กรกฎาคม 2559 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นำโดยนางอรนิดา พุทธรักษ์ หัวหน้างานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
...Read More
ลงวันที่ : 2016-08-15
ประชุม Video conference รับฟังท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมเรื่องการบริหารงานบุคคล ใน รพ.สต.
15 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.30 น. สาธารณสุขทั้งสามอำเภอ ตัวแทน ผอ.รพ.สต. และกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ร่วมประชุม Video conference falsi orologi rolex รับฟังท่านปลัดกร
...Read More
ลงวันที่ : 2016-08-15
รพ.สต. เกาะแก้ว จัดอบรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
14 กรกฎาคม 2559 รพ.สต. เกาะแก้ว จัดอบรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โดยมี
...Read More
ลงวันที่ : 2016-08-15
สอน.ฉลอง ร่วมกับ ทต.ฉลอง ลงพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังการเกิดโรคไข้มาลาเรีย (บริษัท ไอส์แลนด์ซาฟารี)
14 กรกฎาคม 2559 สอน.ฉลอง ร่วมกับ ทต.ฉลอง ลงพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังการเกิดโรคไข้มาลาเรีย (บริษัท ไอส์แลนด์ซาฟารี) พ่นสารเคมีติดฝาบ้
...Read More
ลงวันที่ : 2016-08-15
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 ตรวจเยี่ยม สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีจังหวัดภูเก็ต
14 กรกฎาคม 2559 เวลา 11.00 น. นพ.ปภัสสร เจียมบุญศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 ตรวจเยี่ยม สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรต
...Read More
ลงวันที่ : 2016-08-15
รพ.สต. เกาะแก้วจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอสม.ด้านการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก
13 กรกฎาคม 2559 รพ.สต. เกาะแก้วจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอสม.ด้านการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก orologi replica svizzeri
...Read More
ลงวันที่ : 2016-08-15
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ. ภูเก็ต ร่วมกับ สสอเมืองภูเก็ตและกลุ่มงานเวชกรรม รพศ. วชิระภูเก็ต ออกตรวจต่ออายุใบอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร
13 กรกฎาคม 2559 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ. ภูเก็ต ร่วมกับ สสอเมืองภูเก็ต และ กลุ่มงานเวชกรรม รพศ วชิระภูเก็ต ...Read More
ลงวันที่ : 2016-08-15
login-phuket-healthy
Name :

Password :


หน้าหลัก  |    ผู้บริหารและวิสัยทัศน์   |   นโยบาย  |    ข้อมูลทั่วไป  |    หนังสือราชการ   |   ข่าวหน่วยงาน   |   ข่าวประชาสัมพันธ์   |   ปฎิทินกิจกรรม  |   ติดต่อเรา