aXnXXX
Home Home2 Home3 Home4 Home5 Home6 Home7 Home8
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
Search By

ชื่อ: ตั้งแต่วันที่: ถึงวันที่:


พบข้อมูลทั้งหมด : 461 หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ประชุมพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิระดับเขต
วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. สสอ.เมือง รพ.สต.เกาะแก้ว รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติฯ รพ.สต.เข้าร่วมประชุมพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิระด
...Read More
ลงวันที่ : 2015-05-26
ออกเยี่ยมให้กำลังใจการปฎิบัติงาน รพ.สต.เกาะแก้ว
วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 น. ผอ.รพศ.วชิระภูเก็ต , สสอ.เมืองภูเก็ต และคุณเพียงใจ ออกเยี่ยมให้กำลังใจการปฎิบัติงาน ของ จนท.รพ.สต.เก
...Read More
ลงวันที่ : 2015-05-26
ทีมMCATT สสจ.ร่วมกับทีมMCATT สสอ.เมืองภูเก็ตนำทีมโดยคุณวัลภา จีนลอย ออกเยี่ยมเยียนชุมชนไทยใหม่บ้านราไวย์
วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 น. ทีมMCATT สสจ.ร่วมกับทีมMCATT สสอ.เมืองภูเก็ตนำทีมโดยคุณวัลภา จีนลอย ออกเยี่ยมเยียนชุมชนไทยใหม่บ้านราไวย
...Read More
ลงวันที่ : 2015-05-22
ร่วมซ้อมแผน full scale exercise อพยพสึนามิ
วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. สสอ.เมือง rolex replica watches สสจ.ร่วมซ้อมแผน full scale exercise อพยพสึนามิ ที่บ้านแหลมตุ๊กแกและโรงเรียนบ้า
...Read More
ลงวันที่ : 2015-05-19
สสอ.เมืองภูเก็ต จัดประชุมปฎิบัติการพัฒนาเครือข่ายระบาดวิทยาอำเภอเมืองภูเก็ต
วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น.สสอ.เมืองภูเก็ต จัดประชุมปฎิบัติการพัฒนาเครือข่ายระบาดวิทยาอำเภอเมืองภูเก็ต การจัดการพาหะนำโรค
...Read More
ลงวันที่ : 2015-05-19
ประชุมคณะทำงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน
วันที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 13.00 น. สสอ.เมืองจัดประชุมคณะทำงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน และวางแผนการรณรงค์วัคซ
...Read More
ลงวันที่ : 2015-04-27
นายอำเภอเมืองภูเก็ต เป็นประธานประชุมคณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งระดับอำเภอ
วันที่ 16 เมษายน 2558 เวลา 09.30 น. นายอำเภอเมืองภูเก็ต (นายสุพจน์ ชนะกิจ) เป็นประธานประชุมคณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งระดับอำ
...Read More
ลงวันที่ : 2015-04-16
ประชุมติดตามการดำเนินงานตามโครงการ 60 ครัวเรือนแห่งความดี
วันที่ 09.00 น. สสอ.เมืองภูเก็ต เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานตามโครงการ 60 ครัวเรือนแห่งความดี พัฒนาถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชส
...Read More
ลงวันที่ : 2015-04-10
กิจกรรม Cleaning Day
อำเภอเมืองภูเก็ต นำโดย นายสุพจน์ ชนะกิจ นายอำเภอพร้อมหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม Cleaning Day บริ
...Read More
ลงวันที่ : 2015-04-09
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง และ รพสต.บ้านเกาะมะพร้าว ร่วมกัน อบรมแกนนำนักเรียนเรื่องโรคไข้เลือดออก
วันที่ 10 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 น.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง และ รพสต.บ้านเกาะมะพร้าว ร่วมกัน อบรมแกนนำนักเรียนเรื่องโรคไข้เลือดออ
...Read More
ลงวันที่ : 2015-03-11
สาธารณสุขเมืองภูเก็ต และผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองภูเก็ต เข้าร่วมประชุมเชิงบูรณาการ
วันที่ 10 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 น. สาธารณสุขเมืองภูเก็ต และผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองภูเก็ต เข้าร่วมประชุมเชิงบูรณาการหัวหน้าส่วน
...Read More
ลงวันที่ : 2015-03-11
สาธารณสุขอำเภอเมืองภูเก็ต เป็นประธานปิดการอบรม อสม.เชี่ยวชาญ
วันที่ 10 มีนาคม 2558 เวลา 12.30 น. สาธารณสุขอำเภอเมืองภูเก็ต เป็นประธานปิดการอบรม อสม.เชี่ยวชาญ สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน ...Read More
ลงวันที่ : 2015-03-11
สาธารณสุขอำเภอเมือง ร่วมต้อนรับคณะดูงานจาก สคร.10
วันที่ 10 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น.ท่าน นพ.สสจ.และ ผอ.รพศ.วชิระภูเก็ต ให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่จาก สคร.10 เชียงใหม่ ที่มาศึกษาดูงาน แลก
...Read More
ลงวันที่ : 2015-03-11
สาธารณสุขอำเภอเมือง ร่วมพิธีปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (มาตรฐานใหม่)
วันที่ 9 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 น. ปลัดจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานปิดการอบรมโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม(ตามมาตรฐานใหม่) ณ กองบังคับก
...Read More
ลงวันที่ : 2015-03-11
สาธารณสุขอำเภอเมืองภูเก็ต ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน
วันที่ 9 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. สาธารณสุขอำเภอเมืองภูเก็ต ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2558 ณ ที่ทำการกำนันตำบล
...Read More
ลงวันที่ : 2015-03-11
login-phuket-healthy
Name :

Password :


หน้าหลัก  |    ผู้บริหารและวิสัยทัศน์   |   นโยบาย  |    ข้อมูลทั่วไป  |    หนังสือราชการ   |   ข่าวหน่วยงาน   |   ข่าวประชาสัมพันธ์   |   ปฎิทินกิจกรรม  |   ติดต่อเรา