aXnXXX
Home Home2 Home3 Home4 Home5 Home6 Home7 Home8
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
Search By

ชื่อ: ตั้งแต่วันที่: ถึงวันที่:


พบข้อมูลทั้งหมด : 453 หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
กิจกรรม Cleaning Day
อำเภอเมืองภูเก็ต นำโดย นายสุพจน์ ชนะกิจ นายอำเภอพร้อมหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม Cleaning Day บริ
...Read More
ลงวันที่ : 2015-04-09
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง และ รพสต.บ้านเกาะมะพร้าว ร่วมกัน อบรมแกนนำนักเรียนเรื่องโรคไข้เลือดออก
วันที่ 10 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 น.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง และ รพสต.บ้านเกาะมะพร้าว ร่วมกัน อบรมแกนนำนักเรียนเรื่องโรคไข้เลือดออ
...Read More
ลงวันที่ : 2015-03-11
สาธารณสุขเมืองภูเก็ต และผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองภูเก็ต เข้าร่วมประชุมเชิงบูรณาการ
วันที่ 10 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 น. สาธารณสุขเมืองภูเก็ต และผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองภูเก็ต เข้าร่วมประชุมเชิงบูรณาการหัวหน้าส่วน
...Read More
ลงวันที่ : 2015-03-11
สาธารณสุขอำเภอเมืองภูเก็ต เป็นประธานปิดการอบรม อสม.เชี่ยวชาญ
วันที่ 10 มีนาคม 2558 เวลา 12.30 น. สาธารณสุขอำเภอเมืองภูเก็ต เป็นประธานปิดการอบรม อสม.เชี่ยวชาญ สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน ...Read More
ลงวันที่ : 2015-03-11
สาธารณสุขอำเภอเมือง ร่วมต้อนรับคณะดูงานจาก สคร.10
วันที่ 10 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น.ท่าน นพ.สสจ.และ ผอ.รพศ.วชิระภูเก็ต ให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่จาก สคร.10 เชียงใหม่ ที่มาศึกษาดูงาน แลก
...Read More
ลงวันที่ : 2015-03-11
สาธารณสุขอำเภอเมือง ร่วมพิธีปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (มาตรฐานใหม่)
วันที่ 9 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 น. ปลัดจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานปิดการอบรมโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม(ตามมาตรฐานใหม่) ณ กองบังคับก
...Read More
ลงวันที่ : 2015-03-11
สาธารณสุขอำเภอเมืองภูเก็ต ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน
วันที่ 9 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. สาธารณสุขอำเภอเมืองภูเก็ต ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2558 ณ ที่ทำการกำนันตำบล
...Read More
ลงวันที่ : 2015-03-11
ประชุม FCT เพื่อร่วมวางแผนการดำเนินงาน
วันที่ 5 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 น. สสอ.ทั้ง 3 อำเภอ รพ.วชิระฯรพ.ป่าตอง รพ.ถลาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม FCT เพื่อร่วมวางแผนก
...Read More
ลงวันที่ : 2015-03-05
เปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามมาตรฐานใหม่
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 11.00 น. ปลัดจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามมาตรฐานใหม่ ณ กองบังคับการกองร้อย
...Read More
ลงวันที่ : 2015-02-27
อบรมให้ความรู้นักเรียน โรงเรียนบ้านกู้กู
วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 breitling replica สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลตำบลรัษฎา อบรมให้ความรู้นักเรียน รร.บ้านกู้
...Read More
ลงวันที่ : 2015-02-27
ประชุมส่งเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรค(น่าอยู่ปลอดโรค)
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองภูเก็ต เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองทุกแห่ง เข้า
...Read More
ลงวันที่ : 2015-02-27
ประกวด อสม.ดีเด่นระดับชาติ สาขา ศสมช.
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองภูเก็ต ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต รพ.สต.เมืองภูเก็ตทุ
...Read More
ลงวันที่ : 2015-02-27
การเตรียมความพร้อมของพื้นที่ ในการประกวด อสม.ดีเด่นระดับชาติ
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00 น. ท่านสาธารณสุขอำเภอเมืองภูเก็ต ตรวจดูการเตรียมความพร้อมของพื้นที่ ในการประกวด อสม.ดีเด่นระดั
...Read More
ลงวันที่ : 2015-02-21
เปิดการอบรมโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น. ท่านสาธารณสุขอำเภอเมืองภูเก็ต เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายใน ...Read More
ลงวันที่ : 2015-02-21
ออกหน่วย พอ.สว ณ ชุมชนบ้านไทยใหม่ราไวย์
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 07.30 น. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองภูเก็ต ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นายอำเภอเมืองภูเก็
...Read More
ลงวันที่ : 2015-02-21
login-phuket-healthy
Name :

Password :


หน้าหลัก  |    ผู้บริหารและวิสัยทัศน์   |   นโยบาย  |    ข้อมูลทั่วไป  |    หนังสือราชการ   |   ข่าวหน่วยงาน   |   ข่าวประชาสัมพันธ์   |   ปฎิทินกิจกรรม  |   ติดต่อเรา