aXnXXX
Home Home2 Home3 Home4 Home5 Home6 Home7 Home8
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
Search By

ชื่อ: ตั้งแต่วันที่: ถึงวันที่:


พบข้อมูลทั้งหมด : 453 หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
10 กค. 55-เชิญประชุม
ขอเชิญประชุม Admin-รพ.สต.ในพื้นที่อำเภอเมืองภูเก็ต ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00-12.00 น. เพื่อรับทราบโครงสร้างข้อมูลใหม่ในปี 2556 (สำคัญม
...Read More
ลงวันที่ : 2012-07-05
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการโครงการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ ๑๗ ประจำปี ๒๕๕๕
หากผู้ใดสนใจเข้าร่วมโครงการสามารถอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองภูเก็ต
...Read More
ลงวันที่ : 2012-07-05
ขอเชิญข้าราชการเข้าร่วมสัมมนาวิชาการฯ
เรื่อง พยาบาล:ลดโรค เพิ่มสุข สร้างคุณภาพบริการสู่ประชาชน
...Read More
ลงวันที่ : 2012-07-03
ข้อมูลอาสาสมัครสาธารรสุขที่ประสบภัย
...Read More
ลงวันที่ : 2012-06-26
ขอความร่วมมือส่งข้อมูลสำรวจสุขภาพตามกลุ่มวัยปี ๒๕๕๕
...Read More
ลงวันที่ : 2012-06-18
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ ๒๕๕๕
...Read More
ลงวันที่ : 2012-06-18
ขอเชิญประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุขครั้งที่ 7 ปี 2555
klockor kopior
...Read More
ลงวันที่ : 2012-06-11
ขอความอนุเคราะห์จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม
...Read More
ลงวันที่ : 2012-06-11
ขอเชิญประชุมงานวัณโรค วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕๕
replika klockor sverige
...Read More
ลงวันที่ : 2012-06-01
ขอเชิญประชุมสรุปปัญหาการดูแลมารดาและทารก
ขอเชิญประชุมร่วมสรุปปัญหามารดาและทารกของจังหวัดภูเก็ต ตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายและควรพัฒนาเร่งด่วนคือ หญิงตั้งคร
...Read More
ลงวันที่ : 2012-05-30
เชิญชวนพุทธศาสนิกชนแต่งายชุดขาวในช่วงเทศกาลวิสาขบูชา
...Read More
ลงวันที่ : 2012-05-29
การจัดมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘ ภูเก็ตเกมส์
ขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ละ ๕ คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยพร้อมกัน ณ บริเวณข้างศาลากลางจังหวัดภูเก็ต(ด้านหน้าสำนักงานสาธ
...Read More
ลงวันที่ : 2012-05-25
การพิจารณาพยาบาลดีเด่น ปี 2555
...Read More
ลงวันที่ : 2012-05-16
ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพเข้ารับการอบรม
...Read More
ลงวันที่ : 2012-05-16
ขอเชิญเข้ารับการอบรม
kopior hublot
...Read More
ลงวันที่ : 2012-05-16
login-phuket-healthy
Name :

Password :


หน้าหลัก  |    ผู้บริหารและวิสัยทัศน์   |   นโยบาย  |    ข้อมูลทั่วไป  |    หนังสือราชการ   |   ข่าวหน่วยงาน   |   ข่าวประชาสัมพันธ์   |   ปฎิทินกิจกรรม  |   ติดต่อเรา