aXnXXX
Home Home2 Home3 Home4 Home5 Home6 Home7 Home8
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
Search By

ชื่อ: ตั้งแต่วันที่: ถึงวันที่:


พบข้อมูลทั้งหมด : 473 หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจและแบบสอบถามแรงจูงใจ
ยกเว้น รพ.สต.บ้านเกาะโหลนและบ้านเกาะมะพร้าว
...Read More
ลงวันที่ : 2012-10-08
แนวทางการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่2012ในประเทศไทย
แจ้งเตือนเพื่อเฝ้าระวังโรคในกลุ่มผู้กลับจากการเดินทางไปแสวงบุญในประเทศแถบตะวันออกกลาง และนักท่องเที่ยวแถบตะวันออกกลาง
...Read More
ลงวันที่ : 2012-10-08
ข้อมูลประชากร สปสช. 1+3
ข้อมูลจากการส่งประชากรทั้งหมดในเดือน กค.55 ประเภทประชากร เงื่อนไข 1+3 สำหรับข้อมูลที่มีปัญหาได้แก่ ประชากรตำบลวิชิต (รพ.สต.วิชิ
...Read More
ลงวันที่ : 2012-10-08
ผลกาตรวจสอบข้อมูล เดือน กย.2555
ผลการตรวจสอบข้อมูลเดือนกันยายน (REP สปสช.) พบว่า ไม่มีปัญหาการส่งข้อมูลในส่วนของประชาชกรซ้ำซ้อน เนื่องจาก provis ได้กรองไว้ในระดั
...Read More
ลงวันที่ : 2012-10-07
ประชาสัมพันธ์ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
...Read More
ลงวันที่ : 2012-09-28
ประชุม Admin เดือน ตุลาคม
ประชุม Edit ข้อมูลเดือน กันยายน 55 ประชุมวันที่ 25 ตุลาคม 255 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ. รพ.สต.รัษฎา
...Read More
ลงวันที่ : 2012-09-21
สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีต และจ้างปรับปรุงห้องประชุม ครั้งที่ ๒
...Read More
ลงวันที่ : 2012-09-19
สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีต คสล.
replique hublot
...Read More
ลงวันที่ : 2012-09-19
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม
...Read More
ลงวันที่ : 2012-09-19
OPPP เวอร์ชั่น 1.2 High Quality Replica Watches
Admin JHCIS ตอนนี้ OPPP ได้ปรับเป็นเวอร์ชั่น1.2แล้วนะครับ. http://op.nhso.go.th/opdownload/download/file/OP_PP_NHSO_2556_(32bit)_V.1.2.zip. http://op.nhso.go.th/opdownload/download/file/OP_PP_NHSO_2556_(64bit)_V.1.2.zip
...Read More
ลงวันที่ : 2012-09-10
เชิญเข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
เชิยผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้บริหาร ณ มหาวิทยาลัยเอเซียน จ.ชลบุรี ค่าใช้จ่ายส่วนตัวไมาส
...Read More
ลงวันที่ : 2012-08-10
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 12 สิงหาคม 2555
...Read More
ลงวันที่ : 2012-08-10
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับอัตราค่าจ้างของลุกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕
...Read More
ลงวันที่ : 2012-08-09
ขอเชิยเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมทันตสาธารณสุข
buy windows 7 pro key
...Read More
ลงวันที่ : 2012-08-08
สำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการ
ขอความร่วมมืออำนวยความสะดวกและสนับสนุนการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่ศูนย์วิจัยนโยบายและการบริหาร มหาวิทยาลัยบูรพา
...Read More
ลงวันที่ : 2012-08-01
login-phuket-healthy
Name :

Password :


หน้าหลัก  |    ผู้บริหารและวิสัยทัศน์   |   นโยบาย  |    ข้อมูลทั่วไป  |    หนังสือราชการ   |   ข่าวหน่วยงาน   |   ข่าวประชาสัมพันธ์   |   ปฎิทินกิจกรรม  |   ติดต่อเรา