aXnXXX
Home Home2 Home3 Home4 Home5 Home6 Home7 Home8
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
Search By

ชื่อ: ตั้งแต่วันที่: ถึงวันที่:


พบข้อมูลทั้งหมด : 95 หน้า : 1 2 3 4 5 6 7
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2562
...Read More
ลงวันที่ : 2019-06-20
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
...Read More
ลงวันที่ : 2019-06-19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรกนิกส์ (e-bidding)
...Read More
ลงวันที่ : 2019-05-27
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ
...Read More
ลงวันที่ : 2019-05-10
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปี 2562
...Read More
ลงวันที่ : 2019-03-24
กลุ่ม 1 สุจริตพิชิตคุณธรรม
...Read More
ลงวันที่ : 2019-03-24
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
...Read More
ลงวันที่ : 2019-03-24
มาตรการและแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันการทุจริต การให้หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
...Read More
ลงวันที่ : 2019-03-24
รายงานมาตรการและแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันการทุจริต การให้หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
...Read More
ลงวันที่ : 2019-03-24
ประกาศเจตจำนงสุจริต
...Read More
ลงวันที่ : 2019-03-24
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
...Read More
ลงวันที่ : 2019-03-24
รายงานการติดตามปลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ไตรมาสที่ 1/2562
...Read More
ลงวันที่ : 2019-03-24
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
...Read More
ลงวันที่ : 2019-03-24
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
...Read More
ลงวันที่ : 2018-12-25
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2561
...Read More
ลงวันที่ : 2018-12-25
login-phuket-healthy
Name :

Password :


หน้าหลัก  |    ผู้บริหารและวิสัยทัศน์   |   นโยบาย  |    ข้อมูลทั่วไป  |    หนังสือราชการ   |   ข่าวหน่วยงาน   |   ข่าวประชาสัมพันธ์   |   ปฎิทินกิจกรรม  |   ติดต่อเรา