aXnXXX
Home Home2 Home3 Home4 Home5 Home6 Home7 Home8
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
Search By

ชื่อ: ตั้งแต่วันที่: ถึงวันที่:


พบข้อมูลทั้งหมด : 461 หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
นายอำเภอเมืองภูเก็ต เปิดศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะไข้เลือดออกเกาะแก้ว
17 กันยายน 2556 นายศุภชัย โพชนุกูล นายอำเภอเมืองภูเก็ต เป็นประธานเปิดศูนย์ปฎิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะไข้เลือดออกตำบลเกาะแก้ว
...Read More
ลงวันที่ : 2013-10-22
ประชุม war room พลังแผ่นดินเอาชนะไข้เลือดออกอำเภอเมืองภูเก็ต
11 กันยายน 2556 นายศุภชัย โพชนุกูล นายอำเภอเมืองภูเก็ต พร้อมด้วย นายแพทย์กฤษณ์ สกุลแพทย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ นายผดุงเกียรติ อุทกเส
...Read More
ลงวันที่ : 2013-10-22
โครงการ "หนึ่งใจ....ให้สวัสดิการ" ของมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์
...Read More
ลงวันที่ : 2013-09-10
WHO มาประเมินผลการดำเนินงานวัณโรค ของอำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
วันที่ 18 สิงหาคม 2556 Dr.Eugene Mccray Chief, International Research and Programs Branch, US.CDC และ Dr.Fraser Wares Medical Officer, WHO รวมทั้ง พญ.เพชรวรรณ พึ่งรัศมี จาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
...Read More
ลงวันที่ : 2013-08-18
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ R2R
...Read More
ลงวันที่ : 2013-06-10
ประชุมการจัดทำข้อมูลประชากร
แจ้ง ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล JHCIS เข้าร่วประชุมการจัดทำข้อมูลประชากร ภาคปฏิบัติ (นำคอมพิวเตอร์มาด้วย) ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2556 ณ
...Read More
ลงวันที่ : 2013-06-04
ขอส่งหนังสือคู่มือแนวทางปฏิบัติงาน
...Read More
ลงวันที่ : 2013-05-29
ขอเชิญ อสม. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมต้านมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
ขอเชิญ อสม.ทุก รพ.สต.ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมต้านมะเร็งเต้านม เข้าร่วมกิจกรรม ในวันอาทิตย์ที่ 26 พ.ค. 2556 เ
...Read More
ลงวันที่ : 2013-05-17
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาล
...Read More
ลงวันที่ : 2013-05-14
รายการออกใบเสร็จรับเงิน
วันที่ 24 เมษายน 2556 ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้โอนเงินให้ รพ.สต. จึงขอให้แต่ละ รพ.สต.ออกใบเสร็จรับเงิน วันนี้ รับจาก
...Read More
ลงวันที่ : 2013-04-24
ประชาสัมพันธ์การจัดอบรม เรื่อง บันทึกการพยาบาล
...Read More
ลงวันที่ : 2013-04-23
แจ้งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่
...Read More
ลงวันที่ : 2013-04-23
แจ้งการออกใบเสร็จรับเงิน
ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้โอนเงินให้ รพ.สต. จำนวน 3 รายการ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 จึงขอให้ออกใบเสร็จรับเงินตามราย
...Read More
ลงวันที่ : 2013-04-18
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการอนามัยเจริญพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ๒๕๕๖
...Read More
ลงวันที่ : 2013-04-17
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานมุฑิตาจิต
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานมุฑิตาจิต แด่ นายแพทญวิวัฒน์ ศีตมโนชญ์ ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2556 เวลา 18.30 น.
...Read More
ลงวันที่ : 2013-03-29
login-phuket-healthy
Name :

Password :


หน้าหลัก  |    ผู้บริหารและวิสัยทัศน์   |   นโยบาย  |    ข้อมูลทั่วไป  |    หนังสือราชการ   |   ข่าวหน่วยงาน   |   ข่าวประชาสัมพันธ์   |   ปฎิทินกิจกรรม  |   ติดต่อเรา