aXnXXX
Home Home2 Home3 Home4 Home5 Home6 Home7 Home8
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
Search By

ชื่อ: ตั้งแต่วันที่: ถึงวันที่:


พบข้อมูลทั้งหมด : 453 หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
กลุ่มงานเวชกรรมสังคมสาขาหยี่เต้ง ร่วมกับ สสอ.เมืองภูเก็ต และ อส. ได้ออกตรวจสารเสพติด ในนักเรียน
งานยาเสพติด กลุ่มงานเวชกรรมสังคมสาขาหยี่เต้ง ร่วมกับ สสอ.เมืองภูเก็ต และ อส. ได้ออกตรวจสารเสพติด ในนักเรียน ในพื้นที่ ต. ตลาด
...Read More
ลงวันที่ : 2016-08-15
สสอ.เมืองภูเก็ต ร่วมกับ รพ.วชิระภูเก็ต และ สสจ.ภูเก็ต ตรวจสารเสพติด สถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต
27 มิ.ย.2559 สสอ.เมืองภูเก็ต ร่วมกับ รพ.วชิระภูเก็ต และ สสจ.ภูเก็ต ตรวจสารเสพติด สถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต ดำเนินการตรวจได้ 183 ราย ไ
...Read More
ลงวันที่ : 2016-08-15
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2559 ณ เวทีกลางสะพานหิน
สาธารณสุขอำเภอเมืองภูเก็ตร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 falsi orologi rolex มิถุนายน 2559 ณ เวทีกลางสะพานหิน
...Read More
ลงวันที่ : 2016-08-15
เจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ ของรพ.สต.รัษฎา ออกร่วมรณรงค์ปลอดโฟม ที่ตลาดนัดชิลวา
24 มิ.ย.2559 นายสุรพงษ์ ชัยมงคล เจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ ของรพ.สต.รัษฎา ออกร่วมรณรงค์ปลอดโฟม ที่ตลาดนัดชิลวา พร้อมกับเทศบาลตำบลรัษฎ
...Read More
ลงวันที่ : 2016-08-15
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ของ รพ.สต.รัษฎา เป็นวิทยากรให้ความรู้สุขภาพในช่องปาก รร.เทศบาลรัษฎา
24 มิ.ย.2559 นางสาวเสาวนีย์ อุส่าห์การ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ของ รพ.สต.รัษฎา เป็นวิทยากรให้ความรู้สุขภาพในช่องปาก โดยการเล่าน
...Read More
ลงวันที่ : 2016-08-15
เจ้าหน้าที่ รพ.สต.รัษฎา ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฤดูกาล ที่หมู่บ้านทุ่งคาฯ ตำบลรัษฎา
24 มิ.ย.2559 นายสมพร วัยวุฒิ และ นางธันยมัย ไชยกุล พยาบาลวิชาชีพ ของ รพ.สต.รัษฎา ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฤดูกาล ที่หม
...Read More
ลงวันที่ : 2016-08-15
รพ.สต.กะรน ร่วมกับ อสม. และฝ่ายปกครอง.ให้ความรู้และกำจัดเหาให้แก่ นักเรียนโรงเรียนวัดสุวรรณคีรี
24 มิ.ย.2559 รพ.สต.กะรน ร่วมกับ อสม. และฝ่ายปกครอง.ให้ความรู้และกำจัดเหาให้แก่ นักเรียนโรงเรียนวัดสุวรรณคีรี
...Read More
ลงวันที่ : 2016-08-15
รพ.สต.ราไวย์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
รพ.สต.ราไวย์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนาย
...Read More
ลงวันที่ : 2016-08-15
สอน. ฉลอง ให้บริการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ในเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภต.ฉลอง
23 มิถุนายน 2559 สอน. ฉลอง ให้บริการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ในเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภต.ฉลอง 105 คน ผลการตรวจ ไม่พบสารเสพติด
...Read More
ลงวันที่ : 2016-08-15
คณะทำงานปฐมภูมิจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานปฐมภูมิระดับจังหวัด เขตสุขภาพที่ 11
23 - 24 มิถุนายน 2559 คณะทำงานปฐมภูมิจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานปฐมภูมิระดับจังหวัด rolex replica italia เ
...Read More
ลงวันที่ : 2016-08-15
จนท.สสอ.เมือง ร่วมกับ จนท.ฝ่ายงานยาเสพติด สสจ. และสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน เข้าตรวจพนักงานห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล
23 มิ.ย.59 จนท.สสอ.เมือง ร่วมกับ จนท.ฝ่ายงานยาเสพติด สสจ. และสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน เข้าตรวจพนักงานห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ผลการ
...Read More
ลงวันที่ : 2016-08-15
จนท.สสอ.เมือง ร่วมกับ รพ.สต.บ้านแหลมชั่น ออกตรวจโรงงานผลิตอาหาร
21 มิถุนายน 2559 จนท.สสอ.เมือง ร่วมกับ รพ.สต.บ้านแหลมชั่น ออกตรวจโรงงานผลิตอาหาร ที่ผลิตอาหาร ประเภท เม็ดมะม่วงหิมพานต์อบแห้ง เบื้
...Read More
ลงวันที่ : 2016-08-15
วิทยากรพิเศษ บรรยายเรื่อง บทบาทของหน่วยปฏิบัติติการคบคุมโรคติดต่อในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขบนเรือเดินทางระหว่างประเทศ
20 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น. พญ.วราลักษณ์ ตังคณานุ รอง ผอ.สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค วิทยากรพิเศษ บรรยายเรื่อง บทบาทของหน่วยป
...Read More
ลงวันที่ : 2016-08-10
ออกตรวจโรงงานผลิตน้ำแข็ง เพื่อต่ออายุใบอนุญาตผลิตน้ำแข็ง
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. จนท.สสอ.เมือง ร่วมกับ จนท.รพ.สต.บ้านแหลมชั่น ออกตรวจโรงงานผลิตน้ำแข็ง เพื่อต่ออายุใบอนุญาตผลิตน
...Read More
ลงวันที่ : 2016-02-05
โครงการ เยี่ยมบ้านยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 จนท.สสอ.เมืองภูเก็ต และ รพสต.บ้านแหลมชั่น ร่วมเตรียมพื้นที่ ชุมชนคลองเกาะผี รับโครงการ เยี่ยมบ้านยามเย็
...Read More
ลงวันที่ : 2016-02-05
login-phuket-healthy
Name :

Password :


หน้าหลัก  |    ผู้บริหารและวิสัยทัศน์   |   นโยบาย  |    ข้อมูลทั่วไป  |    หนังสือราชการ   |   ข่าวหน่วยงาน   |   ข่าวประชาสัมพันธ์   |   ปฎิทินกิจกรรม  |   ติดต่อเรา