aXnXXX
Home Home2 Home3 Home4 Home5 Home6 Home7 Home8
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
Search By

ชื่อ: ตั้งแต่วันที่: ถึงวันที่:


พบข้อมูลทั้งหมด : 473 หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
ประชุมแนวทางการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ และ Primary care cluster ในพื้นที่อำเภอเมืองภูเก็ต
8 กรกฎาคม 2559 แพทย์หญิงศุภลักษณ์ ละอองเพชร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รพศ. วชิระภูเก็ต เชิญ สสอ.เมืองภูเก็ต ตัวแทน รพ.สต. และเจ้าหน้าที่ก
...Read More
ลงวันที่ : 2016-08-15
เจ้าหน้าที่ สสอ.เมืองภูเก็ต ร่วมกับ รพ.สต.ราไวย์ และ ทต.ราไวย์ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งน้ำเน่าเสีย ในซอยเก็บทรัพย์ ตำบลราไวย์
วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่ สสอ.เมืองภูเก็ต ร่วมกับ รพ.สต.ราไวย์ และ ทต.ราไวย์ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งน้ำเน่าเสีย ใ
...Read More
ลงวันที่ : 2016-08-15
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราไวย์ ร่วมกับเทศบาลตำบลราไวย์จัดโครงการ รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เยาวชนและประชากรกลุ่มเสี่ยง
5-8 กรกฎาคม 2559 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราไวย์ ร่วมกับเทศบาลตำบลราไวย์จัดโครงการ miu miu bags replica รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่
...Read More
ลงวันที่ : 2016-08-15
งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดกิจกรรม
วันที่ 4-7 กรกฎาคม 59 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดกิจกรรม "สายสืบยุงลาย" ในนักเรี
...Read More
ลงวันที่ : 2016-08-15
รพ.สต.กะรน จัดกิจกรรม โครงการรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย
วันที่ 4-8 กรกฎาคม 2559 รพ.สต.กะรน จัดกิจกรรม โครงการรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย
...Read More
ลงวันที่ : 2016-08-15
ประชุมการพัฒนาระบบบริหารงานทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพ ปี 2559
6 กรกฎาคม 2559 ประชุมการพัฒนาระบบบริหารงานทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพ ปี 2559 โดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 (สุราษฎ
...Read More
ลงวันที่ : 2016-08-15
กิจกรรม ประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ รอบพื้นที่ ณ โรงแรมเมโทรโพล จังหวัดภูเก็ต
6 กรกฎาคม 2559 กิจกรรม ประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ รอบพื้นที่ ณ โรงแรมเมโทรโพล จังหวัดภูเก็ต
...Read More
ลงวันที่ : 2016-08-15
การประชุมตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันแก้ไขปัญหาเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำ
5 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 น. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองภูเก็ต จัดประชุมตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน เขตพื้นที่การศึกษา แล
...Read More
ลงวันที่ : 2016-08-15
จนท.สสอ.เมือง ร่วมกับจนท.สสจ.ฝ่ายงานยาเสพติด ทำการคัดกรองผู้ป่วยเสพยาเสพติดเพื่อส่งเข้าค่ายศูนย์บำบัดยาเสพติด
4 กรกฎาคม 2559 เวลา 19.30 น.จนท.สสอ.เมือง ร่วมกับจนท.สสจ.ฝ่ายงานยาเสพติด ทำการคัดกรองผู้ป่วยเสพยาเสพติดเพื่อส่งเข้าค่ายศูนย์บำบัดยา
...Read More
ลงวันที่ : 2016-08-15
สอน.ฉลองร่วมฝ่ายเวชกรรมสังคม รพศ.วชิระภูเก็ต ตรวจพัฒนาการเด็ก 4 กลุ่มวัย
4 กรกฏาคม 2559 สอน.ฉลองร่วมกับคุณคุณสมใจ โกยทรัพย์สิน ฝ่ายเวชกรรมสังคม รพศ.วชิระภูเก็ต ตรวจพัฒนาการเด็กสี่กลุ่มวัย ที่ิสอน.ฉลอง
...Read More
ลงวันที่ : 2016-08-15
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารอำเภอเพื่อพิจารณาแผนพัฒนาอำเภอ 4 ปี
4 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30น. สสอ. เมืองภูเก็ต เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารอำเภอเพื่อพิจารณาแผนพัฒนาอำเภอ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ณ ห้องประชุมท
...Read More
ลงวันที่ : 2016-08-15
โครงการพัฒนาระบบบัญชาการเหตุการณ์ในการบริหารสถานการณ์วิกฤติและการฝึกซ้อมแผนบูรณาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข
วันอาทิตย์ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๐.๐๐ น. เจ้าหน้าจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองภูเก็ต และ จนท.จากทุก รพ.สต.เข้าร่วม โครงการพัฒนา
...Read More
ลงวันที่ : 2016-08-15
ประชุมการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานพยาบาลสาธารณสุข
1 กรกฎาคม 2559 ประชุมการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานพยาบาลสาธารณสุข หอประชุม POC สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต falsi o
...Read More
ลงวันที่ : 2016-08-15
เจ้าหน้าที่ รพ.สต. กะรน ดำเนินการคัดกรอง หาสารเสพติด แก่ข้าราช ตำรวจ สภ.ต.กะรน
30 มิถุนายน 2559 เจ้าหน้าที่ รพ.สต. กะรน ดำเนินการคัดกรอง หาสารเสพติด แก่ข้าราช ตำรวจ สภ.ต.กะรน จำนวน 55 นาย ผลการคัดกรองไม่พบสารเสพติ
...Read More
ลงวันที่ : 2016-08-15
สอน.ฉลองร่วมกับ ทต.ฉลอง ลงคัดกรองไข้หวัดใหญ่ในเด็กนักเรียน ร.ร.บ้านฉลอง และเยี่ยมบ้านผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่
29 มิถุนายน 2559 สอน.ฉลองร่วมกับ ทต.ฉลอง ลงคัดกรองไข้หวัดใหญ่ในเด็กนักเรียน ร.ร.บ้านฉลอง และเยี่ยมบ้านผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ พร้อมแจ
...Read More
ลงวันที่ : 2016-08-15
login-phuket-healthy
Name :

Password :


หน้าหลัก  |    ผู้บริหารและวิสัยทัศน์   |   นโยบาย  |    ข้อมูลทั่วไป  |    หนังสือราชการ   |   ข่าวหน่วยงาน   |   ข่าวประชาสัมพันธ์   |   ปฎิทินกิจกรรม  |   ติดต่อเรา