aXnXXX
Home Home2 Home3 Home4 Home5 Home6 Home7 Home8
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
พบข้อมูลทั้งหมด : 91 หน้า : 1 2 3 4 5 6 7
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปี 2562
...Read More
กลุ่ม 1 สุจริตพิชิตคุณธรรม
...Read More
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
...Read More
มาตรการและแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันการทุจริต การให้หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
...Read More
รายงานมาตรการและแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันการทุจริต การให้หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
...Read More
ประกาศเจตจำนงสุจริต
...Read More
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
...Read More
รายงานการติดตามปลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ไตรมาสที่ 1/2562
...Read More
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
...Read More
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
...Read More
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2561
...Read More
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
...Read More
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลประกาศว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
...Read More
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
...Read More
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2561
...Read More
login-phuket-healthy
Name :

Password :


หน้าหลัก  |    ผู้บริหารและวิสัยทัศน์   |   นโยบาย  |    ข้อมูลทั่วไป  |    หนังสือราชการ   |   ข่าวหน่วยงาน   |   ข่าวประชาสัมพันธ์   |   ปฎิทินกิจกรรม  |   ติดต่อเรา