aXnXXX
Home Home2 Home3 Home4 Home5 Home6 Home7 Home8
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
พบข้อมูลทั้งหมด : 82 หน้า : 1 2 3 4 5 6
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
...Read More
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2561
...Read More
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
...Read More
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลประกาศว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
...Read More
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
...Read More
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2561
...Read More
รายงานสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 256
...Read More
ประกาศแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
...Read More
แบบฟอร์มการเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
...Read More
แผนจัดซื้อจัดจ้างป ประจำปีงบประมาณ 2562
...Read More
มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
...Read More
รายผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
...Read More
คู่มือระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบ เพื่อป้องกันการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก
copie rolex rolex daytona replica audemars piguet replica ...Read More
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2561
...Read More
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก
Patek Philippe replica replicas rolex ...Read More
login-phuket-healthy
Name :

Password :


หน้าหลัก  |    ผู้บริหารและวิสัยทัศน์   |   นโยบาย  |    ข้อมูลทั่วไป  |    หนังสือราชการ   |   ข่าวหน่วยงาน   |   ข่าวประชาสัมพันธ์   |   ปฎิทินกิจกรรม  |   ติดต่อเรา