aXnXXX
Home Home2 Home3 Home4 Home5 Home6 Home7 Home8
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
Search By

ชื่อ: ตั้งแต่วันที่: ถึงวันที่:


พบข้อมูลทั้งหมด : 473 หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
ตรวจสอบกระเช้าของขวัญปีใหม่
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00 น. สสอ.เมืองภูเก็ต ร่วมกับ รพ.สต.รัษฎา และสสจ.ภูเก็ต ออกตรวจสอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ และ ออกตรวจเตือน/ป
...Read More
ลงวันที่ : 2016-01-04
ร่วมงานสานสัมพันธ์เครือข่ายสุขภาพตำบลเกาะแก้ว
วันที่ 26 ธันวาคม 2558 เวลา 20.30 น. ท่าน สสอ.เมืองภูเก็ต ร่วมงานสานสัมพันธ์เครือข่ายสุขภาพตำบลเกาะแก้ว โดยให้เกียรติในการมอบของขวั
...Read More
ลงวันที่ : 2016-01-04
ร่วมงานปีใหม่ รพ.สต.กะรน
วันที่ 26 ธันวาคม 2558 เวลา 19.00 น. ท่าน สสอ.เมืองภูเก็ต ร่วมเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของ รพ.สต.รัษฎา
...Read More
ลงวันที่ : 2016-01-04
เตรียมความพร้อมในการเปิดอาคารตึกอุบัติเหตุ
วันที่ 26 ธันวาคม 2558 เวลา 10.45 น. ท่าน สสอ.เมือง พร้อมกับ ท่านผู้ช่วย สสอ.เมือง ลงตรวจดูพื้นที่เตรียมงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเ
...Read More
ลงวันที่ : 2016-01-04
มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่แด่ ผอ.รพศ.วชิระภูเก็ต
วันที่ 22 ธันวาคม 2558 ผอ.รพ.สต.และเจ้าหน้าที่ สสอ.เมืองภูเก็ต มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่แด่ ผอ.รพศ.วชิระภูเก็ต และเช้าวันนี้ อวยพรปีให
...Read More
ลงวันที่ : 2016-01-04
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายระบาดวิทยาและSRRT
วันที่ 21 ธันวาคม 2558 จนท.สสอ.เมือง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายระบาดวิทยาและSRRTระดับจังหวัดและระดับเขตทั่วปร
...Read More
ลงวันที่ : 2016-01-04
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองภูเก็ต ร่วมเตรียมความพร้อมพื้นที่ประกวด อสม.
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น. จนท.สสอ.เมืองภูเก็ต ร่วมกับ รพ.สต บ้านแหลมชั่น และ รพ.สต.วิชิต ร่วมเตรียมความพร้อม พื้นที่ ประกวด อ
...Read More
ลงวันที่ : 2015-11-23
ประชุมโรคไข้เลือดออก
วันที่ 5 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. จนท.สสอ.เมืองจัดอบรมให้ความรู้เรื่อง โรคไข้เลือดออกแก่เจ้าหน้าที่ในโรงเรียน ณ ห้องประชุม สสอ.เมือ
...Read More
ลงวันที่ : 2015-08-05
กิจกรรม Big Cleaning Day และรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก พื้นที่หมู่บ้านฟ้าใหม่ ม.9 บ้านโคกโตนด ต.ฉลอง
klockor kopior วันที่ 4 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น. ตำบลฉลองจัดกิจกรรม Big Cleaning Day และรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก พื้นที่หมู่บ้านฟ้าใ
...Read More
ลงวันที่ : 2015-07-08
สสอ.เมืองภูเก็ต ประชุม Admin ทุก รพ.สต. เพื่อ monitor ผลงานตามตัวชี้วัด 43 แฟ้ม และ QOF
วันที่ 27 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. สสอ.เมืองภูเก็ต ประชุม Admin ทุก รพ.สต. เพื่อ monitor ผลงานตามตัวชี้วัด 43 แฟ้ม และ QOF ประจำเดือน มิถุนายน 2558 ...Read More
ลงวันที่ : 2015-07-03
ประชุมผู้รับผิดชอบงาน WBC เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานกระคุ้นพัฒนาการเด็กอายุ 42 เดือน
วันที่ 28 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 น. สสอ.เมืองภูเก็ต จัดประชุมผู้รับผิดชอบงาน WBC เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานกระคุ้นพัฒนาการเด็ก
...Read More
ลงวันที่ : 2015-07-03
นพ.สสจ.เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนการจัดบริการสุขภาพเขตเมือง
วันที่ 30 มิถุนายน 2558 เวลา 14.30 น. นพ.สสจ.เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนการจัดบริการสุขภาพเขตเมือง เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและลดความเห
...Read More
ลงวันที่ : 2015-07-03
าน นพ.สสจ.เยี่ยมให้กำลังใจการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รพ.สต.กะรน replicas rolex masterpiece
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00 น. ท่าน นพ.สสจ.เยี่ยมให้กำลังใจการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รพ.สต.กะรน Online Shopping
...Read More
ลงวันที่ : 2015-07-03
ท่าน สสจ. เยี่ยมร้านบ้านสายลม ตำบลกะรน
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น. ท่าน สสจ. เยี่ยมร้านบ้านสายลม ตำบลกะรนที่ผ่านเกณฑ์สาธารณสุขยกนิ้ว replika Klockor
...Read More
ลงวันที่ : 2015-07-03
ร่วมพิธีเปิด ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามมาตรฐานใหม่
วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00 น. สสอ.เมืองภูเก็ต ร่วมพิธีเปิด ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามมาตรฐานใหม่ ของเทศบาลตำบลวิช ตร่วมกับเทศ
...Read More
ลงวันที่ : 2015-07-03
login-phuket-healthy
Name :

Password :


หน้าหลัก  |    ผู้บริหารและวิสัยทัศน์   |   นโยบาย  |    ข้อมูลทั่วไป  |    หนังสือราชการ   |   ข่าวหน่วยงาน   |   ข่าวประชาสัมพันธ์   |   ปฎิทินกิจกรรม  |   ติดต่อเรา