aXnXXX
Home Home2 Home3 Home4 Home5 Home6 Home7 Home8
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
Search By

ชื่อ: ตั้งแต่วันที่: ถึงวันที่:


พบข้อมูลทั้งหมด : 453 หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ออกเยี่ยมติดตามการควบคุมไข้เลือดออก ของ จนท.รพ.สต.ราไวย์
วันที่ 25 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น. สสอ.เมืองภูเก็ต ออกเยี่ยมติดตามการควบคุมไข้เลือดออก ของ จนท.รพ.สต.ราไวย์ เทศบาล และอสม. ณ ซอยสามัคค
...Read More
ลงวันที่ : 2015-06-26
ออกปฎิบัติการตรวจแค้มป์แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
วันที่ 25 มิถุนายน 2558 เวลา 18.30 น. สสอ.เมือง ,คุณสายัณห์ จาก สสจ., ผอ.รพ.สต.บ้านแหลมชั่น พร้อมเจ้าหน้าที่ และ อสม. ร่วมบูรณาการกับ ปลัดจั
...Read More
ลงวันที่ : 2015-06-26
เข้าร่วมประชุม กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลรัษฎา
วันที่ 25 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 น. สสอ.เมืองภูเก็ต เข้าร่วมประชุม กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลรัษฎา rolex replica w
...Read More
ลงวันที่ : 2015-06-26
เยี่ยมติดตามการดำเนินงาน
วันที่ 25 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 orologi replica di lusso น. สสอ.เมืองภูเก็ต เยี่ยมติดตามการดำเนินงานของ รพ.สต.รัษฎา
...Read More
ลงวันที่ : 2015-06-26
คัดกรองผู้เสพสารเสพติดเพื่อส่งเข้ารับการบำบัดค่ายวิวัฒน์พลเมือง
วันที่ 15 มิถุนายน 2558 เวลา 19.00 - 00.20 น. จนท.สสอ.เมืองภูเก็ต คัดกรองผู้เสพสารเสพติดเพื่อส่งเข้ารับการบำบัดค่ายวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกค
...Read More
ลงวันที่ : 2015-06-16
ทีม FCT ตำบลเกาะแก้ว ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง
วันที่ 16 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น. ทีม FCT ตำบลเกาะแก้ว นำทีมโดยมี นพ.ธีรพงษ์ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว จากโรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง และ พญ.ธิดา
...Read More
ลงวันที่ : 2015-06-16
บริการเยี่ยมผู้ป่วย ผู้ด้อยโอกาส " โครงการ 60 ครัวเรือนแห่งความดี "
วันที่ 13 มิถุนายน 2558 สสอ.เมืิอง รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติฯต.ฉลอง อสม.ต.ฉลองร่วมบริการเยี่ยมผู้ป่วย ผู้ด้อยโอกาส " โครงการ 60 ครัวเรือน
...Read More
ลงวันที่ : 2015-06-15
วิทยากรในการอบรมแกนนำนักเรียนป้องกันโรคไข้เลือดออก
วันที่ 15 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 r?plique breitling น. สสอ.เมือง และ รพสต.วิชิตได้รับเชิญจาก เทศบาลตำบลวิชิต เป็นวิทยากรในก
...Read More
ลงวันที่ : 2015-06-15
จัดประชุม ผอ.รพ.สต.และ Admin เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ
วันที่ 10 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 น. สสอ.เมืองภูเก็ต จัดประชุม ผอ.รพ.สต.และ Admin เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลใ...Read More
ลงวันที่ : 2015-06-12
สสอ.เมืองภูเก็ตไปเป็นวิทยากรบรรยาย แนวทางการบริหารจัดการกองทุน
วันที่ 11 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น.สสอ.เมืองภูเก็ตไปเป็นวิทยากรบรรยาย แนวทางการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล ณ เทศบาลตำบ
...Read More
ลงวันที่ : 2015-06-12
เตรียมความพร้อมเปิดให้บริการ Extended OPD
วันที่ 11 มิถุนายน 2558 เวลา 13.30 น. นพ.สสจ.เป็นประธานการประชุม ผอ.รพ.ทั้งสามและผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตreplique montre de luxeรียมความพ
...Read More
ลงวันที่ : 2015-06-12
ลงพื้นที่สอบสวนโรค กรณีเกิดการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก
วันที่ 11 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น. สสจ.ภูเก็ต ร่วมกับ สสอ.เมือง และ รพสต.เกาะแก้ว ร่วมกันลงพื้นที่สอบสวนโรค กรณีเกิดการระบาดของโรคมื
...Read More
ลงวันที่ : 2015-06-12
เครือข่าย SRRT เมืองภูเก็ตรับการประเมินอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง
วันที่ 10 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 montblanc replica watches น. เครือข่าย SRRT เมืองภูเก็ตรับการประเมินอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งอย่างยั่งยื
...Read More
ลงวันที่ : 2015-06-10
สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค นิเทศติดตามมาตรฐานงานสร้างเสริมสุขภาพ คลังวัคซีน
วันที่ 8 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค นิเทศติดตามมาตรฐานงานสร้างเสริมสุขภาพ คลังวัคซีน งานWBC รพศ.วชิ
...Read More
ลงวันที่ : 2015-06-10
คณะกรรมการ DHS เมืองภูเก็ต ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ไตรมาศแรกและไตรมาศที่สอง
วันที่ 8 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 - 17.00 น. คณะกรรมการ DHS เมืองภูเก็ต ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ไตรมาศแรกและไตรมาศที่สอง เตรียมรับการตรว
...Read More
ลงวันที่ : 2015-06-10
login-phuket-healthy
Name :

Password :


หน้าหลัก  |    ผู้บริหารและวิสัยทัศน์   |   นโยบาย  |    ข้อมูลทั่วไป  |    หนังสือราชการ   |   ข่าวหน่วยงาน   |   ข่าวประชาสัมพันธ์   |   ปฎิทินกิจกรรม  |   ติดต่อเรา