aXnXXX
Home Home2 Home3 Home4 Home5 Home6 Home7 Home8
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
ประชุมรับฟังการชี้แจงการดำเนินงานตามป replica watches ระกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การรับเงิน การจ่ายเงิน การรักษาเงินและรายการของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่น พ.ศ.2559

ลงวันที่ : 2016-11-25


22 พ.ย.2559 นายสมบูรณ์ สุขวัฒนวิจิตร เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองภูเก็ต และ นายสุรพงษ์ ชัยมงคล เจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ ของ รพ.สต.รัษฎา ได้รับมอบหมายเข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงการดำเนินงานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การรับเงิน การจ่ายเงิน การรักษาเงินและรายการของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่น พ.ศ.2559 ที่โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จ.สงขลา
rolex replica
omega replica
login-phuket-healthy
Name :

Password :


หน้าหลัก  |    ผู้บริหารและวิสัยทัศน์   |   นโยบาย  |    ข้อมูลทั่วไป  |    หนังสือราชการ   |   ข่าวหน่วยงาน   |   ข่าวประชาสัมพันธ์   |   ปฎิทินกิจกรรม  |   ติดต่อเรา