aXnXXX
Home Home2 Home3 Home4 Home5 Home6 Home7 Home8
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
ประวัติโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะมะพร้าว

สถานีอนามัยบ้านเกาะมะพร้าว ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จัดสร้างโดยงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2521 เป็นอาคารสถานีอนามัยขนาดเล็กยกสูง พร้อมบ้านพัก ระดับ 1-2 จำนวน 1 หลัง โดยได้รับบริจาคที่ดินจาก นายโปย นกดา จำนวน 2 งานเศษ เปิดบริการประชาชนเมื่อ ปี พ.ศ. 2521 โดยแบ่งหมู่บ้านรับผิดชอบจากสถานีอนามัย เกาะแก้ว จำนวน 1 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 6 ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เป็นเกาะประกอบด้วย เกาะมะพร้าว เกาะรังใหญ่

ปีงบประมาณ 2554 ได้ยกระดับเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะมะพร้าว ภายใต้นโยบายโรงพยาบาลสาธารณสุขยุคใหม่ เพื่อคนไทยสุขภาพดี มีรอยยิ้ม


ข้อมูลทั่วไป

เกาะมะพร้าวตั้งอยู่บริเวณอ่าวสะปำ ทางทิศตะวันออกของเกาะภูเก็ต ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมือง ประมาณ 10 กิโลเมตร และห่างจากตัวเมืองภูเก็ต ประมาณ 12 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านที่เป็นเกาะประกอบด้วย เกาะมะพร้าว เกาะรังใหญ่


ภูมิประเทศและภูมิอากาศ

ภูมิประเทศเป็นเกาะกลางทะเลอ่าวสะปำ ประกอบด้วย เกาะมะพร้าวใหญ่ เกาะมะพร้าวน้อย เกาะรังใหญ่และเกาะรังน้อย พื้นที่ราบชายหาดและเป็นเนินสูงสลับเนินเขา จดทะเลรอบ มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านช่วงเดือน มีนาคม ถึง ตุลาคม ทะเลเรียบ มีฝนตกชุกตลอด และช่วงเดือน พฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ์ มีลมหนาวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่าน ทะเลมีคลื่นเล็กน้อยไม่มีฝน อากาศอบอุ่น สบาย เหมาะสำหรับ ตั้งแคมป์ชายหาด


การคมนาคม

การคมนาคมโดยทางเรือหางยาวจากท่าเทียบเรือบ้านแหลมหิน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที ชาวบ้านมีเรือหางยาวใช้ทุกหลังคาเรือน การเดินทางบนเกาะใช้รถจักรยานยนต์และรถยนต์ ถนนลาดคอนกรีต


สาธารณูปโภค

ใช้ไฟฟ้าโดยพลังงานแสงอาทิตย์ระบบโซลาเซลล์


ศาสนา

นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 99


ศาสนสถาน

มัสยิด 1 แห่ง


อาชีพ

ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ประมง ทำสวน และรับจ้าง ฐานะอยู่ในระดับปานกลาง


การศึกษา

มีโรงเรียนสังกัด สปช. 1 แห่ง เปิดสอนระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


กลุ่ม/กองทุน

ศสมช. 1 แห่ง
กองทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ 1 แห่ง

ประชากร


พีระมิดประชากร
login-phuket-healthy
Name :

Password :


หน้าหลัก  |    ผู้บริหารและวิสัยทัศน์   |   นโยบาย  |    ข้อมูลทั่วไป  |    หนังสือราชการ   |   ข่าวหน่วยงาน   |   ข่าวประชาสัมพันธ์   |   ปฎิทินกิจกรรม  |   ติดต่อเรา